SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Katsomusopetus ja yhdenvertaisuus -seminaarin sisältöihin voi tutustua tallenteelta

Kuvassa vasemmalta oikealle: SEN:n kasvatusasioiden jaoston pj. Raili Keränen-Pantsu, varatuomari Atik Ali, (Uskot-foorumi), uskonnonpedagogiikan prof. Martin Ubani, (Itä-Suomen yliopisto),johtava asiantuntija Esa Iivonen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto), apulaisrehtori Suaad Onniselkä, (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki) ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen (lapsiasiavaltuutetun toimisto) ja dosentti Saila Poulter (Helsingin yliopisto).

Katsomusopetus on monella tavalla uuden edessä. Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatusasioiden jaoston seminaarissa 28.10.2021 keskusteltiin tulevaisuuden katsomusopetuksesta yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Mitä haasteita yhdenvertaisuuden edistäminen asettaa katsomusopetukselle? Mitä mahdollisuuksia katsomusopetuksen avulla on lisätä ja vahvistaa yhdenvertaisuutta? Alustajiksi seminaari-iltapäivään oli kutsuttu lapsen oikeuksien ja pedagogiikan huippuasiantuntijoita.

 

Seminaarin tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan Youtubessa:   

 

Pastori Pietu Korpelainen toivotti seminaariväen tervetulleeksi ev.-lut. Mikael Agricolan kirkkoon, jonka kryptassa seminaari järjestettiin.  Tervetulosanat lausui SEN:n kasvatusasioiden jaoston puheenjohtaja Raili Keränen-Pantsu. Seminaaria kuljetti jaoston varapuheenjohtaja Osmo Vartiainen.

 

Iltapäivän ensimmäisenä puhujana lapsen ja nuoren oikeutta katsomusopetukseen ja -kasvatukseen esitteli johtava asiantuntija Esa Iivonen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta. Kommenttipuheenvuoron esitti varatuomari Atik Ali, USKOT-foorumista.

 

Otsikolla ”Katsomusopetus kaikille turvallisena tilana: Näkymättömyys, näkyminen ja näkeminen” alusti  uskonnonpedagogiikan professori Martin Ubani Itä-Suomen yliopistosta.  Kommenttipuheenvuoron piti apulaisrehtori Suaad Onniselkä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta Helsingin kaupungilta.

 

Yhdenvertaista katsomuskasvatusta lapsen oikeuksien näkökulmasta tarkasteli lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen lapsiasiavaltuutetun toimistosta, kommenttipuheenvuoro kuultiin dosentti Saila Poulterilta Helsingin yliopistosta.

Yhdenvertaisuuden toteutumisen haasteita ja mahdollisuuksia tarkasteli tarkastaja Merilii Mykkänen, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta. Rovasti Heikki Huttunen Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta kommentoi.

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.