SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kehitysyhteistyö vaarassa – myös kehitysmaat taloudellisessa taantumassa, 24.8.2009

– Finska Missionsrådet rf vetoaa Suomen hallitukseen sen puolesta, että Suomi ei leikkaisi taloustaantumasta huolimatta kehitysyhteistyömäärärahoja, vaan pysyisi mahdollisimman paljon tavoitteissaan nostaa kehitysavun määrä YK:n suosittamaan 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä.

 

Kehitysmaiden ihmiset kärsivät maailmanlaajuisesta taantumasta siinä, missä mekin, mutta ilman turvaverkkoja, joita meillä länsimaiden ihmisillä on. Nyt pitäisi kaikin tavoin välttää leikkaamasta tukeamme niiltä, jotka ovat sen suuremmassa tarpeessa. Useimmat suomalaiset ovat sitä mieltä, että kehittyneiden maiden pitää auttaa kehitysmaita.

 

Kehitysmaiden auttamisesta nyt ja tulevaisuudessa tulee olemaan siunausta maallemme ja ennen kaikkea siitä on suurta apua köyhille ja nälkäänäkeville kehitysmaiden kansalaisille.

 

Sananlaskut 3: 27–28 mukaan: Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää. Älä sano lähimmäisellesi: ’Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan!’ – kun sinulla kuitenkin on mitä antaa.

 

Suomalaiset lähetysjärjestöt ovat auttaneet kehitysmaiden ihmisiä 1800-luvulta lähtien. Tänä vuonna 90 vuotta täyttävä Suomen Lähetysneuvosto ja sen jatkavat edelleen kehitysmaiden auttamista taantumasta huolimatta.

 

Lisätietoja: Timo Vasko, puheenjohtaja 0503268457

Jari Portaankorva, varapuheenjohtaja 0503792408

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.