SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kenelle vuoden 2016 Ekumeeninen teko -tunnustus? Voit vaikuttaa!

Lohjan ekumeeniset naiset -työryhmä palkittuna Porissa 26.10.2015.

Ekumeeninen teko -tunnustuksen kautta nostetaan esiin ekumeeninen aloite tai toimintamuoto, joka vahvistaa ekumeenista asennetta ja vie eteenpäin pyrkimystä Kristuksen kirkon näkyvään ykseyteen. Vuoden 2016 Ekumeeninen teko -tunnustuksen saajaksi pyydetään tekemään ehdotuksia 26.8.2016 mennessä.

 

Tunnustus voidaan myöntää tapahtumalle, toimintamallille, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurakunnat/järjestöt yhdessä. 


Sillä voidaan palkita uusia ideoita tai ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

 

Kaikki voivat tehdä ehdotuksia tunnustuksen saajaksi. Ehdotukset osoitetaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle 26.8.2016 mennessä:  Vapaamuotoinen kirje, jossa ehdotettu kohde esitellään ja samalla perustellaan ehdotusta.

 

SEN:n hallitus päättää tunnustuksen saajan ja kunniakirja luovutetaan SEN:n syyskokouksen yhteydessä Kuopiossa 10.-11.10.

 

 

Utmärkelsen Den ekumeniska gärningen beviljas även i år. Genom utmärkelsen lyfter man fram ett ekumeniskt initiativ eller en verksamhet som stärker den ekumeniska attityden och för vidare strävanden efter Kristi kyrkas synliga enhet.


Utmärkelsen kan beviljas till ett evenemang, ett projekt, en verksamhetsmodell eller en idé. Den kan ges till en enskild person, grupp eller organisation, en eller flera församlingar/organisationer. Man kan belöna både nya idéer och ekumenisk kontinuitet och uthållighet.

 

Alla kan ge förslag på mottagare till utmärkelsen. Förslagen sänds senast 26 augusti till styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland:  Ett friformat brev, där förslaget presenteras.

 

ERF:s styrelse besluter om mottagaren och diplomet överlämnas vid ERF:s vårmöte i Kuopio den 10-11 oktober.

 

Aikaisemmin palkitut

 

Vuoden 2010 Ekumeeninen teko: Forssan katukirkkoyhdistys ja sitä tukevat seurakunnat (Tunnustus annettu 28.4.2011)

 

Vuoden 2011 Ekumeeninen teko: Turun Helluntaiseurakunta ja Turun Mikaelinseurakunta yhteisestä 90-vuotisjuhlan viettämisestä vuonna 2011 (Tunnustus annettu 27.4.2012)

 

Vuoden 2012 Ekumeeninen teko: Taizé Helsinki 2012 -tapahtuman vapaaehtoiset (Tunnustus annettu 18.4.2013)

 

Vuoden 2013 Ekumeeninen teko: Lapinlahden Yhteyspäivät,Lapinlahden ev.lut. seurakunta, helluntaiseurakunta ja Iisalmen ortodoksinen seurakunta. (Tunnustus annettu 7.4.2014)

 

Vuoden 2015 Ekumeeninen teko: Lohjan ekumeeniset naiset -työryhmälle, siinä edustettuina oleville seurakunnille ja kolmelle koululle Risti – voitonmerkki -koululaisten ekumeenisen vaelluksen toteuttamisesta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.