SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kesäkurssi Sveitsissä:  Uskontodialogia ja kestävää kehitystä

Vuoden 2014 kesäkurssilaisia. Kuva: Peter Williams/WCC

Kirkkojen maailmanneuvoston Bosseyn-instituutin kesäkoulun kurssi Religions and Sustainable Development Goals – Perspectives from Judaism, Christianity and Islam järjestetään 23.7-10.8.2018. Kurssille voivat hakea 20-35-vuotiaat opiskelijat, joilla on riittävät pohjatiedot juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista sekä uskontodialogista.

 

Kurssiin kuuluu kolme viikkoa etäopiskelua ja kolme viikkoa lähiopetusta Sveitsissä. Kurssin laajuus on 10 ECT. Lähiopetukseen kuuluu luentoja, työpajoja ja opintovierailuja.

 

Viimeinen hakupäivä 9.4.2018,

 

Voit lukea viime vuoden ekumeenisen Vastuuviikon koordinaattorin ja katsoa videon, jossa Katariinakin esiintyy .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors