SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ketä avuksi huudetaan?

Espoon tuomiokapitulissa pidettiin 25.5.2009 puolipäiväinen seminaari, jossa pohdittiin kristinuskon tulevaisuutta, sekä kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen haasteita muuttuvassa Suomessa. Järjestäjinä olivat Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Espoon hiippakunnan tuomiokapituli. Pohdinnan keskiössä olivat yhtäältä ihmisen ikiaikainen kaipaus kohti Jumalaa, sekä toisaalta nykyaikainen vieraantuneisuus ja osattomuus uskonkysymyksissä. 

 

Päivä alkoi Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerin, isä Heikki Huttusen johtamalla ortodoksisen perinteen mukaisella hartaudella. Sen jälkeen hiippakuntasihteeri, rovasti Irja Askola johdatteli ekumeenisen osanottajajoukon päivän teemoihin. Askola painotti, että kaikki, minkä kirkot voivat tehdä yhdessä, niiden myös pitäisi tehdä yhdessä. Lisäksi näiden yhteisten tekojen tulisi aina suuntautua kohti toisen ihmisen hyvää.

 

Päivän pääpuhujana oli kirjailija Torsti Lehtinen (ort.), joka paneutui puheenvuorossaan kaikkia ihmisiä yhdistävään Jumalan kaipaukseen. Vaikka usko näyttäytyy keskenään erilaisissa ilmiasuissa ja yhteisöissä, ihmisille on yhteistä syvemmän todellisuuden ikävä. Lehtinen korosti kristillisen sanoman yllättävää läsnäoloa ja potentiaalia nyky-Suomessa, sekä muistutti Pietarin puhuttelevista sanoista Jeesukselle: ” Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat.”

 

Pastori Matti Peiponen kommentoi Lehtisen näkemyksiä pohtimalla, kuinka Jumalan todellisuus on perusolemukseltaan monimuotoinen. Samalla hän nosti esiin haasteen pohtia, missä määrin kristityt kykenevät sietämään tätä monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta. Avaudummeko vai sulkeudummeko moninaisuuden edessä?

 

Toisen kommenttipuheenvuoron esitti toimittaja Hanna Ranssi-Matikainen. Hänen mukaansa keskiössä tulisi olla ihmisten ja heidän konkreettisten tarpeidensa kohtaaminen. Uskonnollisuuden oheneminen on suuri haaste, johon voidaan vastata hyödyntämällä vanhempien kirkkojen vakautta ja vapaiden suuntien joustavuutta. Ranssi-Matikainen viittasi myös nykyaikaisen sosiaalisen median ja verkkoyhteisöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin kirkkojen työssä.

 

Oivaltavat ja päivän teemoja kiteyttävät kommenttipuheenvuorot kuultiin myös Ulla Leivolta (hell.), Emil Antonilta (kat.), sekä Laura Maria Latikalta (lut.). Päivä päättyi piispa Mikko Heikan johtamaan hartauteen.

 

Seminaari antoi osanottajille mahdollisuuden keskustella kirkon ja uskon tulevaisuudesta yhteiskristilliseltä pohjalta. Ryhmäkeskustelut ja puheenvuorot synnyttivät joukon ideoita ja näkemyksiä, joiden pohjalta pohdinta arvattavasti jatkuu hedelmällisesti myös seminaarin jälkeen.

 

Emilia HelavuoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.