SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ketko 30 vuotta - vieraasta tutuksi 

Ekumeeninen rukoushetki Neljä viikonloppua Agricolan kirkon kuorissa.

”Kolmenkympin kriisi, vai ennemminkin kolmenkympin villitys?” kysyi SEN:n Nuorisojaoston puheenjohtaja Arto Nuutinen Ketkon vuosijuhlassa lauantaina 23.11.2013. Ketko, eli kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma, järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1983. Tuolloin kurssiin osallistui kymmenkunta opiskelijaa. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin Agricolan kirkon Cáfe Agricolassa juhlittiin sekä kuluneita vuosia, satojen kurssin käyneiden yhteisiä kokemuksia, että Ketkon historiikin julkaisua. 

 

Ketko 30 v. Kaverikuva.Ketko on nuorille aikuisille suunnattu koulutus, jossa tutustutaan ekumeniaan. Yksi Ketko-kurssi sisältää neljä viikonloppua. Koulutus tutustuttaa ekumeniaan ja SEN:n jäsenkirkkojen toimintaan. Se vastaa mm. mieltä askarruttaviin kysymyksiin, kuten ”Mistä vapaakirkko on vapaa?” tai ”Mitä adventisti puuhaa adventtina?”. Neljän viikonlopun kurssilla osallistujat pääsevät osaksi monipuolisia kohtaamisia ja tietoa sekä valmiuksia toimia ekumeenisissa ja kansainvälisissä kohtaamisissa. Joka syksy starttaavaa, osanottajille maksutonta Ketkoa järjestetään Helsingissä ja Joensuussa.

 

Emil Anton viihdytti taikuudella.Merkkipäivää vietettiin kymmenien ihmisten joukolla muistellen Ketkon vaiheita ja miten se on vaikuttanut kurssin suorittaneisiin henkilöihin. Juhla alkoi ekumeenisella rukoushetkellä, jossa toimittajat olivat luterilaisesta, katolisesta, ortodoksisesta ja vapaakirkosta. Rukoushetken osana oli myös leivän ja hedelmien siunaaminen ja tämä Jumalan vilja jaettiin mukanaolleille.

 

Rukoushetken jälkeen kokoonnuttiin Café Agricolaan, jossa kahvitarjoilun jälkeen keskityttiin ohjelmaan. SEN:n pääsihteeri, rovasti Heikki Huttunen, kuvaili Ketkoa väylänä nuorille tulla ekumenian pariin, ei vain kuulijoina vaan myös toimijoina.

 

Ketkoisistä paikalla oli TT Kalle Elonheimo. Muina keskustelijointa VTM Larissa Franz ja TT Mika Pajunen. Ketkolaisia kaikki.”Ketkon keskeinen tehtävä on kutsua ulos tavanomaisesta ja turvallisesta. Sitä on myös ekumenia. Jotain mikä avaa tien uuteen.” isä Heikki avasi paikallaolijoille.

 

Kahden tunnin juhlahetkeen sisältyi myös kolmen ketkolaisen keskustelu. Ketkon perustajiin, ketkoisiin, kuuluva TT Kalle Elonheimo kertoi koulutuksen alkuvaiheista. Hän oli teologian opiskelijana luomassa Ketkoa Pentti Laukaman ja Pekka Hietasen kanssa. Paikalla oli myös Ketko-isoisän kunnianimen saanut NMKY-liiton pääsihteeri Jaakko Koikkalainen. NMKY:lla oli aikanaan koulutusta teemalla Fin YMCA International. Kalle Elonheimo oli siinä aktiivinen ja toi tästä koulutuksesta työskentelytapoja Ketkoon.

 

Laura, Aura ja Laura. Historiankirjoittajat.Keskustelijoihin kuuluivat myös TT Mika Pajunen ja VTM Larissa Franz. Kun Nuorisojaoston puheenjohtaja Arto Nuutinen pyysi heitä tiivistämään Ketkon kolmeen sanaan, tuli vastuksina mm: Monimuotoisuuden ymmärtämisen lisääminen, Kansainvälisyys, Aikuiskoulutus, Jumalan kansa maailmassa. Ekumeeninen toiminta on Kristuksen kirkon tosi ilmentymä maailmassa.

 

Tilaisuuteen oman piristeensä toi myös mm. teologina, filologina ja opettajana tunnettu Emil Anton, tuoden paikalle iloa ja hämmästystä taikaesityksellään.

 

Juhla huipentui kauan odotetun historiikin julkistamisella. SENnj:n sihteeri Marjo Salmela haastatteli historioitsija Laura Koskelaista. Ketkon alkutaipaleista tähän päivään eri vaiheita kuvaava historiikki on saanut nimen Vieraasta tutuksi – Ketkon 30 vuotta. Laura Koskelainen kuvasi kirjoitusprosessia raskaaksi mutta innostavaksi. Lauran lisäksi kirjoittajina ovat ollet Aura Nortomaa ja Laura Tiitu. Teos on satavilla lähiaikoina PDF-muodossa SEN:n ja nuorisojaoston verkkosivuilta. Historiikki saatetaan myös kirjaksi ja sitä voi tilata SEN:n verkkosivujen kautta.

 

Ketkon syntymäpäiväjuhla toi konkreettisesti esille ekumenian ytimen: eri kirkkokuntien yhdessä toimiminen hyvässä hengessä.

 

Mirta Martin

 

Kuvat: Sirpa-Maija Vuorinen

Klikkaa kuvaa, niin se avautuu isompana.

 

Lisää juhlakuvia .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.