SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ketkokurssin päätöskahvit Vastuuviikon kynnyksellä

Kuvassa kurssilaiset Kristian Tienhaara, Saija Larjava, ketkosihteeri Mikko Salo ja SEN:n Nuorisojaoston puheenjohtaja Lasse Lindberg.Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma eli Ketko on lukuvuonna 2020-2021 koronarajoitusten takia kokoontunut pitkältä etäyhteyksien välityksellä. Lauantaina 16.10.2021 Kristian Tienhaara ja Saija Larjava vierailivat Ketkon järjestäjien kanssa kakkukahveilla kurssin suorittamisen kunniaksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston tiloissa ev.lut. Kirkon talolla Helsingissä.

Kahvipöydässä todettiin, että Ketko toimii myös osittain etäyhteyden välityksellä toteutettuna vaikkakin elämyksinä tutustumisvierailut eri kirkkokuntien tiloihin ja jumalanpalveluksiin sekä kasvokkain erilaisten kristittyjen tapaaminen ovatkin kurssin keskeistä antia. 

Lämmin kiitos kaikille Ketkoa toteuttamassa mukana oleville! Ketko toimii  SEN:n Nuorisojaoston yhteydessä ja on ekumeenisesti suuntautuneiden nuorten aikuisten voimannäyte, jonka mahdollistavat yhdessä  seurakunnat ja muut tahot, jotka osallistuvat kurssin järjestelyihin ja avaavat ovensa sille. Jokainen voi edistää kristittyjen yhteyttä ja ykseyttä omalla paikallaan. 

Ensi viikonvaihteessa käynnistyy Ketkon uusi vuosikurssi ja taas kasvetaan yhdessä kristittyinä ja syvennetään keskinäistä ymmärrystä. Alkamassa onkin myös sunnuntaina  17.10.  , ja Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun ekumeenista rukouspäivää vietetään YK:n päivänä 24.10.

Lue lisää:
Vastuuviikosta: 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.