SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ihmisarvo on kristityille mittaamaton - seminaarin avauspuhe

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen avasi kevätseminaarin. Aluksi laulettiin hymni Jeesus Kristus on juhlariemu.

Kristus nousi kuolleista!

Kristus on kirkkonsa aarre.

Ihminen on Luojansa kuva ja siksi äärettömän arvokas.

Koko luomakunta heijastaa Luojaansa ja hänen hyvyyttään.

 

Ihmisarvo on kristityille mittaamaton. Viime aikoina ja erityisesti viime vuosien aikana olemme huolestuneina kysyneet, onko ihmisarvo edelleen omassa yhteiskunnassamme tunnustettu. Kirkkoina olimme huokaisseet, että ihmisoikeuksien hyväksi teimme jo osamme, olemme saaneet olla hetken levossa.

 

Vuoden -48 YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen tausta- ja pohjatyössä ovat kirkot ja kristityt olleet vahvasti mukana. Globaalissa etelässä julistusta on usein kritisoitu länsimaisesta ihmiskäsityksestä, mutta siitä huolimatta julistuksesta on tullut laajalti hyväksytty. Nyt joudumme jälleen kysymään, miten edistämme ihmisoikeuksia omassa maassamme, mikä on viisasta, miten toimia, kuuluuko äänemme.

 

Aika on muuttunut. Kirkot ovat pitäneet kiinni lähimmäisenrakkauden periaatteesta ja pyrkineet puhumaan holistisesta, kokonaisvaltaisesta ihmiskuvasta. Aikamme trendi on kaventaa ihmiskuva koskemaan vain näkyvää ja sekulaaria. Uskonto raivataan mielellään pois julkisesta tilasta. Kirkkoina meidän tulee pitää yllä kokonaista ja syvää ihmisyyttä, johon myös spiritualiteetti kuuluu. Erityisesti turvapaikanhakijoiden uskonnon tai vakaumuksen vapaus on uhattuna omassa yhteiskunnassamme. Naisten ja miesten tasa-arvo on huolestuttavassa määrin laskenut.

 

Tämän seminaarin tavoite on tarkastella niitä mekanismeja, jotka ajassamme tuottavat muutosta. keskustelemme sekä kirkkojen arvoista, että niistä mekanismeista, jotka ovat niin globaalilla tasolla kuin omassa yhteiskunnassammekin vaikuttaneet polarisaatiota ja arvojen muutosta. Keskustelemme siitä, millaisessa maailmassa elämme. Tietoisuus aikakauden muutosvoimista auttaa arvojohtamista tässä ja nyt.

 

Arvojohtajina kirkkojen tulisi ei vain reagoida siihen, mitä on tapahtunut, vaan ennakoida muutosta, osata tarttua oikeisiin asioihin ihmisyyden vuoksi. Seminaarin aluksi on ilo ja kunnia kutsua emeritusprofessori Sixten Korkman puhumaan ajassamme vaikuttavista muutoksista, globalisaatiosta ja ihmisoikeuksista. Arkkipiispa Kari Mäkisen johdolla jatkamme keskustelua kirkkojen arvoista.

 

Pääsihteeri, TT Mari-Anna Auvinen

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.