SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kiirastorstaina jalkojenpesua ja terveisiä maailmalta

Kiirastorstaina Kristus kätkeytyy. Pyhät kuvat peitetty. Suitsutusastia ja jalkojenpesumalja sekä vesikannu odottavat.Kohti uutta istutusta. Heikki Huttunen kertoo Novi Sadin tulevasta kokouksesta.

Jokatorstaisessa ekumeenisessa aamurukouksessa Helsingin Studium Catholicumissa toimitettiin tänään 29.3.2018 kiirastorstain/suuren torstain jumalanpalvelus kristuksen apostoleilleen suorittaman jalkojenpesun muistoksi. Palvelus toimitettiin ortodoksisen kirkon perinteen mukaan. Liturgisten rukousten sanat ovat hyvin koskettavat ja Studiumiin kokoontunut seurakunta sai jälleen kerran kokea suuren hetken paastomatkallaan kohti ylösnousemusjuhlaa. Palveluksen jälkeen kuultiin terveisä Afrikasta ja Keski-Euroopasta.

 

Kiirastorstain jalkojenpesu kuuluu piispan tehtäviin ja Studiumissa piispa Teemu Sippo onkin tämän vuosittain toimittanut. Tänään hän oli estynyt ja veli Gabriel Salmela OP hoiti tehtävän pastori Henri Järvisen (ev.-lut.) avustamana. Palveluksen toimittajana oli myös pääsihteeri Heikki Huttunen Euroopan kirkkojen konferenssista. Kanttorina toimi Antti Narmala ja lukijana Anna Hyvärinen. 

 

Ekumeenisissa kohtaamisissa kristillisen kielen moninaisuus näyttäytyy hyvällä tavalla. Niin tänäänkin, kun keskityimme palvelukseen.

 

Jalkojenpesun stikiiroista:

Uskovaiset, saapuessanne iloitsemaan suuresta hyvästä työstä / kiiruhtakaamme hurskaasti kunniallisen pesuastian luo / ei lihan likaisuutta pestäksemme / vaan salaisesti pyhittääksemme sielut. / Sillä Kristus, meidän Vapahtajamme / joka katsoo maan puoleen ja saa sen vapisemaan, / kumartuu ja koskettaa maasta tehtyjä jalkoja / antaen turvallisen kulun yli kaikkien vastustavien voimien. / Kiitollisina huutakaamme hänelle: / Sinä, joka osoitit meille nöyryyden parhaaksi korotuksen tieksi; / pelasta meidät ihmisiä rakastavana, oi Hyvä.

 

Terveiset Tansaniasta

Torstaiseen tapaan kokoonnuttiin palveluksen jälkeen aamukahville kirjaston pyöreän pöydän ääreen. Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Auvinen toi terveiset joka pidettiin Arushassa, Tansaniassa 8.-13.3. Teemana oli Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship. Mari-Anna kertoi, että konferenssiin osallistui runsaat 1 000 henkilöä. 

 

- Delegaatioita oli kaikkialta maailmasta. Tunnelma oli äärimmäisen miellyttävä ja ystävällinen. Kokouksen suurinta antia olivatkin tapaamiset ja usein hyvin syvällinen jakaminen globaalin ja ekumeenisen kirkon elämästä ja työstä, tunne siitä, että kuulumme yhteen rakkauden sitein ja olemme vyötetyt samaan pyhiinvaellukseen Jumalan avaran taivaan alla.

 

Kesä ja uusi istutus

Pääsihteeri Heikki Huttunen kertoi tulevasta yleiskokouksesta, joka pidetään 31.5.–6.6.Serbian Novi Sadissa teemalla Te olette minun todistajiani. 


Novi sad merkitsee suomeksi uutta istutusta, joten symbolisestikin kokouspaikan valinta on oivallinen. Kokouksessa alkaa EKK:n uusi vaihe.

- Yli sadan jäsenkirkon järjestö on vienyt läpi hallintoa keventäneen ison uudistuksen. Nyt on aika kohdistaa huomio ekumeenisen työn suuntaan ja sisältöön. Voimme kysyä, tunnistaako EKK jäsenkuntansa ja toimintaympäristönsä haasteet ja osaako se edistää evankeliumin todistusta, oikeudenmukaisuutta ja vieraanvaraisuutta tämän päivän Euroopassa.

 

- EKK:n toimintaa arvioidaan kolmesta eri näkökulmasta: Todistus, oikeudenmukaisuus ja vieraanvaraisuus. Pääesitelmät, raamattutunnit ja rukoushetket ja esitelmien vastauspuheenvuorot toteuttavat näitä aiheita. Niiden lisäksi osanottajat perehtyvät työpajoissa ja kuulemisissa valikoituihin erityiskysymyksiin, aina uskonnonvapaudesta bioetiikkaan ja turvapaikanhakijoista teologiaan.

 

- Esitelmöitsijöiksi ja vastauspuheenvuorojen käyttäjiksi on tulossa tunnettuja kirkonmiehiä ja -naisia, kuten syyrialais-ortodoksisen kirkon patriarkka Afrem, Kreikan evankelisen kirkon puheenjohtaja Meletis Meletiadis, juristi Lisa Schneider Saksan evankelisesta kirkosta, anglikaanisen kirkon arkkipiispa Bernard Nthahoturi Burundista, Ruotsin luterilaisen kirkon arkkipiispa Antje Jackelén ja tohtorikoulutettava Tauri Tölpt Viron ortodoksisesta kirkosta.

- Eräs yleiskokouksen huippuhetki tulee olemaan Eurooppa-keskustelu, johon osallistuvat Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos, Canterburyn arkkipiispa Justin Welby, Saksan evankelisen kirkon (EKD) piispa Petra Bosse-Huber sekä Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans ja Euroopan parlamentin varapuhemies Mairead McGuinness.  

 

Serbia on maana varsinainen kansojen kokous, sijainti muinaisen Unkarin kuningaskunnan ja Ottomaanien imperiumin rajalla on kiinnostava. Kansojen yhteiselo on tuttua, serbienemmistö (n. 20%) on ortodokseja, unkarinkieliset ovat yleensä katolilaisia, myös reformoituja on sekä luterilaisia, jotka yleensä ovat slovakkeja. Juutalainen vähemmistö on pieni, n. 50 henkeä. Kaupungissa on iso ja kaunis synagoga. Myös muslimiväestöä on ja se on jopa lisääntynyt maahanmuuton seurauksena. Heikki Huttunen mainitsi vielä kiintoisan vähemmistön eli rusynit, joihin mm. maailmankuulu kuvataitelija Andy Warhol kuului.

 

EKK:lla on 115 jäsenkirkkoa 40 maassa. Kokoukseen on tulossa n. 500 osanottajaa. Suomesta jäsenkirkkoja ovat evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko sekä metodistikirkot Pohjois-Euroopan ja Euraasian keskuskonferenssin kautta, baptistikirkot Euroopan baptistifederaation kautta sekä Pelastusarmeija kansainvälisen organisaationsa kautta. Myös kansalliset ekumeeniset neuvostot osallistuvat EKK:n toimintaan ja lähettävät edustajansa myös Novi Sadin kokoukseen. SEN:a edustaa pääsihteeri Mari-Anna Auvinen.

 

Suomesta Novi Sadin kokoukseen osallistuu noin 30 henkeä, viisi luterilaisen kirkon delegaattia, yksi Suomen ortodoksisen kirkon delegaatti ja yksi Metodistikirkon delegaatti. Neuvonantajan (advisor) ominaisuudessa osallistuu viisi henkilöä ev.-lut.  kirkosta, joista kaksi nuorisokategoriassa, ja ortodoksisesta kirkosta yksi nuori neuvonantaja. Kokousavustajista eli stuerteista 13 henkilöä on suomalaisia. Lisäksi muissa yleiskokouksen tehtävissä työskentelee neljä suomalaista.

 

Kokouksen puheenvuorot striimataan ja niitä voi seurata internetin kautta. Niitä jäämme kiinnostuksella odottamaan.

 

Sirpa-Maija Vuorinen

 

Kuvat: kirjoittaja ja Leena KontulaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.