SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kiitokset ja onnittelut Stephen Bevansille

Katoliselle professori Stephen Bevansille ojennettiin Ekumeenisen Neuvoston pöytästandaari perjantaina 23.8. Puheessaan pääsihteeri Mari-Anna Auvinen onnitteli professori Bevansia 75-vuotispäivän johdosta ja kiitti kansainvälisestä ekumeenisesta toiminnasta sekä erityisesti työstä Suomen Ekumeenisen Neuvoston hyväksi. 

 

Steve Bevans on toiminut konsulttina, pitänyt luentoja, puheita ja kirjoittanut myös artikkelin suomalaiseen ekumeeniseen julkaisuun. Stephen Bevans on ensimmäisiä kontekstuaalisen teologian teoreetikkoja yhdessä Robert Schreiterin kanssa. Hän on vahvasti vaikuttanut Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) missiologisiin linjauksiin Kirsteen Kimin, metropoliitta Cooriloksen ja Jooseop Keumin kanssa. Bevans on KMN:n maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komission jäsen, ja on julkaissut useita kirjoja ja artikkeleita sekä kontekstuaalisesta teologiasta että missiologiasta. 

 

Bevans on katolinen pappi ja emeritus professori Chicagon teologisesta seminaarista, ja luennoi ympäri maailmaa. Hän kuuluu veljeskuntaan Divine Word Missionaries (SVD), joka on missiologinen veljeskunta katolisessa kirkossa. Suomessa hän osallistui kansainväliseen tutkijakonferenssiin.

 

Mari-Anna AuvinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.