SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kiitokset muistamisesta

Balouklin luostarin portti. Kuva: Kimmo Kallinen.

 

Lämmin kiitos teille kaikille, jotka monin eri tavoin muistitte minua merkkipäivänäni 1.12.2010. Onnittelijoiden nimet toimitetaan Konstantinopolin Balouklin Elävöittävän lähteen luostariin esirukousta varten.

Tukea Konstantinopolin Zografeion-koulun nuorisotyölle kertyi 4 300 euroa.

 

Heikki Huttunen

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.