SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kiitokset muistamisesta

Balouklin luostarin portti. Kuva: Kimmo Kallinen.

 

Lämmin kiitos teille kaikille, jotka monin eri tavoin muistitte minua merkkipäivänäni 1.12.2010. Onnittelijoiden nimet toimitetaan Konstantinopolin Balouklin Elävöittävän lähteen luostariin esirukousta varten.

Tukea Konstantinopolin Zografeion-koulun nuorisotyölle kertyi 4 300 euroa.

 

Heikki Huttunen

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors