SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kiitosten aika ja katse tulevaan -  SEN:n syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui 5.10. syyskokoukseen, joka alunperin oli suunniteltu vietettäväksi Oulussa, mutt pidettiin Helsingissä hyödyntäen etäyhteyksiä ensimmäistä kertaa Neuvoston historiassa. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Etäyhteyksien välitykselläkin keskustelu visioista Neuvoston tulevaisuudelle sujui jouhevasti. Kokouksessa todettiin myös jäsenkirkkojen, tarkkailijakirkkojen ja kumppanuusjärjestöjen nimeämät yleiskokousedustajat kolmivuotiskaudelle 2021-2023. 

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja Tapio Luoma kiitti koko Neuvoston puolesta pääsihteeri Mari-Anna Auvista kuluneesta viisivuotiskaudesta ja omistautuneesta ja aktiivisesta työskentelystä Neuvoston hyväksi.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.