SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirjoita Ketkosta - tue tutkimusta!

 

Oletko suorittanut Ketkon? Onko lähipiirissäsi kurssin suorittaneita? Kokemuksesi ovat arvokkaita. Toivon, että kirjoitat niistä minulle. Olen Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija ja teen opinnäytetyön Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaoston Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelmasta, Ketkosta. 

 

Opinnäytteessäni selvitän, millaisia valmiuksia ja näkemyksiä Ketko on antanut siihen eri aikoina osallistuneille kansainväliseen ja ekumeeniseen toimintaan.

 

Tutkimukseni tiedonlähteenä ovat Ketkoon vuosien varrella osallistuneet. Tutkimusmenetelmäni narratiivinen. Tarinamuotoinen kurssikokemuksen jakaminen antaa osallistujalle vapauden kertoa ne muistot, joilla hänelle itselle on ollut erityistä merkitystä sekä mitä ja miten hän omia kokemuksiaan haluaa tuoda julkiseksi. Tutkimukseni kannalta ja myös Ketkon 30-vuotisen historian tallentamiseksi jokaisen osallistujan tarina on merkityksellinen. Lyhytkin teksti on tärkeä ja pienetkin muistot hyödyllisiä ja merkittäviä.

 

Toivon, että kertomuksessasi vastaat ainakin näihin kysymyksiin:

  • Mistä sait tiedon Ketkosta?
  • Kuinka ohjauduit kurssille opiskelijaksi ja miten koit opiskelemisen?
  • Kirkkokuntasi ja Ketkon-vuosikurssisi?
  • Mitkä asiat ovat jääneet päällimmäisenä mieleesi?
  • Millaisia vaikutuksia kurssilla oli elämääsi, urapolkuusi ja kristilliseen identiteettiisi?
  • Millaisia vaikutuksia kurssilla oli ajatteluusi ja käsityksiisi? 
  • Oliko kurssilla vaikutusta motivaatioosi ja mahdollisuuksiisi osallistua ekumeeniseen toimintaan?
  • Entä uskontojen väliseen vuoropuheluun?

 

Odotan kertomustasi 2.6.2014 mennessä sähköpostilla:

 

tai osoitteella: Metsäläntie 27, 01900 Nurmijärvi (+358 400 204 277).

 

Lisätietoja saat tarvittaessa minulta tai opinnäytetyöni ohjaajalta Mikko Malkavaaralta

 

Tutkimuksen aineisto tulee vain tutkijan käyttöön ja luovutetaan tutkimuksen valmistumisen jälkeen Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle arkistoitavaksi.

 

Toivon, että innostut kertaamaan Ketko-muistojasi. Näin tehden tuet tutkimusta, joka toivottavasti innostaa ihmisiä matkalla kohti Kristuksen kirkon ykseyttä.

 

Jään odottamaan kertomustasi Ketkosta ja kiitän jo etukäteen.

 

Virpi PaulantoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.