SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkko maailmaa varten - Dietrich Bonhoefferin kuolemasta 70 vuotta

Bonhoeffer saksalaisessa postimerkissä 1995. Kuva: Wikipedia.

 

Dietrich Bonhoeffer (4.2.1906–9.4.1945), 1900-luvun ehkä luetuin saksalainen teologi, ja yksi globaalin kristillisyyden tunnetuimista nimistä, on Suomessakin tunnettu viimeistään 1950-luvun ja 1960-luvun taitteesta alkaen – laajalti ainakin virrestä 600. Dietrich Bonhoeffer tunnetaan nykyisin eri puolilla maapalloa; hänen tuotantonsa ja esimerkkinsä antaa innoitusta edelleen sen pohtimiselle, miten juureva hengellisyys elävässä kristillis-raamatullisessa traditiossa sekä Kristuksen seuraaminen arjessa lähimmäistä palvellen voisi parhaiten toteutua tässä ajassa.

 

Hänen ajattelunsa keskiössä on yksilön ja yhteisön välinen luova vuorovaikutus, mitä myös iskulause "kirkko toisia varten", "ihminen toisia varten" ilmentävät. Niiden taustalla on ajatus Kristus-ilmoituksesta, jossa Jumala itse oli toisia varten asettuessaan sijaamme ristillä ja ylösnousemuksessa. Kirkossa ylösnoussut Kristus on todellisesti läsnä ja kutsuu seuraamaan. Nämä ajatukset ovat olleet ekumeenisesti laajasti kokoavia ja vaikuttaneet osaltaan yhteisöllisen ajattelun ja ekumeenisen kirkko-opin kehittymiseen vapautuksen teologiasta ortodoksiseen eukaristiseen ekklesiologiaan.

 

Lue lisää Bonhoeffer-tutkija,

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.