SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkohistorian siipien havinaa 14.12. Helsingin Kristuskirkossa

Arkkipiispa Kari Mäkinen ja piispa Christian Alsted allekirjoittivat sopimuksen.

 

Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyösopimus allekirjoitettiinn 14.12.2010 metodistikirkko Kristuskyrkanissa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistuneet kokivat olevansa mukana todistamassa merkittävää ekumeenista edistysaskelta. 

 

Arkkipiispa Kari Mäkisen ja United Methodist Church -kirkon pohjoisen alueen tanskalainen piispa Christian Alsted allekirjoittivat sopimuksen. Piispa Matti Repo (lut.) ja pastori Tapani Rajamaa (met.) käsittelivät omista näkökulmistaan oppikeskustelujen kulkua.

 

Lue lisää, klikkaa .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.