SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkoisien opetukset yhtä voimissaan

Kirkkoisien opetukset ovat ajankohtaisia myös meidän aikanamme. Niihin sisältyvää viisautta ei ajan virta ole vienyt mennessään. Turussa lokakuussa 2007 järjestetyn Ekumenia, Agricola ja kuvataiteet -seminaarin toivottu ja odotettu luennoitsija korkeasti pyhitetty Nikean metropoliitta Johannes kuljetti kiintoisalla tavalla seminaarin osanottajat ortodoksisen perinteen maailmaan.

 

Viisasta ja yhä käyttökelpoista pedagogiikkaa sisältyi luennon antiin runsain määrin. Metropoliitta Johannes puhui ilman ilman etukäteen kirjoitettua tekstiä. Luento nauhoitettiin ja SEN:n Kasvatusasiain jaoston sihteeri, lehtori Marianne Kantonen kokosi luennon nauhalta. Metropoliitta Johannes on lukenut ja tarkentanut tekstin ja nyt esitelmä on kaikkien kasvatuksen asioista kiinnostuneiden luettavana Ortodoksinen opettaja -lehdessä 1/2008 ja näillä sivuilla. Klikkaa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors