SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkoja kutsutaan soittamaan kelloja tuen ilmauksena Ukrainalle 24.2.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kutsuu kaikkia seurakuntia yli kirkkokuntarajojen soittamaan kirkoissa kirkonkelloja  tai muutoin symbolisesti  ilmaisemaan tukensa hyökkäyssodan syttymisen vuosipäivänä perjantaina 24.2.2023 kello 12. Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen avun ja tuen vaikeassa tilanteessa. Seurakunnissa on tehty paljon töitä pakolaisten auttamiseksi eri puolilla Suomea, monilla paikkakunnilla myös esimerkillisessä ekumeenisessa yhteistyössä. Rukoilemme oikeudenmukaisen rauhan puolesta Ukrainassa ja sodan välitöntä loppumista.

 

Muualla aiheesta

- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat kehottaneet seurakuntia osoittamaan tukea kelloja soittamalla, tiedote asiasta löytyy

 

- Pohjoismaisten ekumeenisten neuvostojen kokouksen  Ukrainan sodasta

 

-  yhteiskunnallisista aiheista.

 

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.