SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen ääni julkisessa tilassa - Porvoon kirkkoyhteisön kirkonjohtajien neuvottelu Portugalissa
Porvoon yhteisön kirkkojen edustajat kokoontuivat Portoon, Portugaliin 10.–12. lokakuuta 2019 neuvotteluun teemalla Kirkkojen ääni julkisessa tilassa. Konsultaatio pidettiin Seminário de Vilarissa, jossa kokousedustajat toivottivat tervetulleeksi piispa Jorge Pina Cabral ja muut Lusitanian katolisen apostolis-evankelisen kirkon edustajat. Piispa Sifredo Teixeira metodistikirkosta ja piispa Armando Esteves Domingues roomalaiskatolisesta kirkosta osallistuivat konferenssiin yhden iltapäivän aikana tuoden kirkkojensa tervehdykset. 

Kokouksen toteutukseen osallistuivat Suomesta piispa Matti Repo, asiantuntija Tomi Karttunen ja EU-lakimies Lena Kumlin, ja Suomen ev.-lut. kirkon edustajana kokoukseen osallistui lisäksi viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara.

 

Konsultaation aikana pohdittiin kirkkojen toimintaa julkisessa tilassa. Dublinin arkkipiispa ja Glendalough'n piispa Michael Jackson avasi kokoontumisen otsikolla "Sekularismi: hämmentynyt ystävä vai aktiivinen vihollinen?". Hän väitti, että maallistumisen kasvupohjana toimi Euroopassa valistuksen aika, joka painotti kansan poliittista tahtoa ja päätöksentekoa. Sekularismi on kuitenkin uudessa tilanteessa, ja sen on asemoiduttava uudelleen nykyisenä maallistumisen jälkeisenä aikana, kun uskonnot eivät elä vain julkisen tilan  marginaaleissa. Jackson totesi, että tarvitaan uudenlaista vuoropuhelua, jossa yksi näkemys ei pyri voittamaan toista. Jackson näki, että tarvitaan kipeästi tuoretta apologetiikkaa ja valmiutta dialogiin esimerkikis paavi Franciscuksen esittämällä tavalla. Kirkon tulee Jacksonin mukaan olla missionaarinen ja apologeettinen.

 

Yhtä tapaa olla läsnä julkisessa tilassa kuvaili Englannin kirkon digitaalisen viestinnän päällikkö Adrian Harris, joka puhui digitaalisesta läsnäolosta. Hän selitti, kuinka tärkeä on verkkotyön ja sosiaalisen median strategia kulttuurissa, jossa ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa verkossa. Strategista työotetta tarvitaan, jotta ihmiset voisivat olla yhteydessä kirkon elämään paikallisella tasolla. Englannin kirkon uusi strategia on esimerkki siitä, kuinka kirkko voi siirtyä maallistumista edeltäneestä viestinnästä maallistumisen jälkeisen ajan viestintään.

 

Professori Cristina Grenholm Ruotsin ev.-lut. kirkosta ja TT Sven Thore Kloster Norjan ev.-lut. kirkosta nostivat esiin kysymyksiä kirkon osallistumisen luonteesta julkisessa tilassa. Heidän lähestymistapansa perustuivat luterilaiseen kahden regimentin oppiin ja käytännön esimerkkeihin. Kirkot voivat käsitellessään vaikeita poliittisia kysymyksiä joko etsiä yhteisymmärrystä tai tuoda esiin näkemysten monimuotoisuuden.

 

Neuvottelun paneelikeskustelu käsitteli eurooppalaisia ​​suhteita keskittyen Brexitiin. Paneelin muodostivat pastori Helene Steed Irlannin kirkosta, pastori TT Ainsley Griffiths Walesin kirkosta, Miriam Weibye Skotlannin episkopaalisesta kirkosta ja TT Rachel Jepson Englannin kirkosta. Paneeli toi esiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa vallitsevat hyvin erilaiset näkemykset Brexitistä: kirkot ovat jakautuneet ja kysymys on monimutkainen. Läsnä olleet olivat yhtä mieltä siitä, että kirkkojen sanoma Kristuksesta voi ylittää jakolinjat ja rajat.

 

Portugalilainen pitkänlinjan toimittaja Antonio Marujo esitteli kokousedustajille näkökulmansa kirkkojen roolista Portugalin yhteiskunnan julkisessa tilassa. Portugalin uskonnollinen maisema on monimuotoinen, mutta sitä hallitsee katolinen kirkko. Laaja yleisö odottaa, että kirkot osallistuvat julkiseen keskusteluun. Marujo antoi esimerkkejä siitä, missä kirkot olivat osallistuneet julkiseen keskusteluun, mutta myös siitä, kun kirkot olivat kieltäytyneet ottamasta kantaa.

 

EU-lakimies Lena Kumlin ja johtava asiantuntija Tomi Karttunen esittelivät Suomen ev.-lut. kirkon ilmastotyötä, joka on rakennettu kristillisen teologian ja etiikan perustalle. Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena oli hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä. Kirkko pyrkii ottamaan kehittämistyössään huomioon vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon. Kirkon ympäristödiplomi tarjoaa seurakunnille mahdollisuuden suunnitella toimintaansa ympäristön huomioon ottaen. Ympäristö- ja kestävyyskysymykset ovat tärkeässä osassa Suomen puheenjohtajuuskaudella Euroopan unionissa.

 

Porvoon yhteisön kirkonjohtajien neuvottelu päättyi vierailuun lusitanialaiseen seurakuntaan, jossa vietettiin iltarukous ja kulttuuri-ilta lämpimän vieraanvaraisuuden merkeissä. Porvoon kirkkoyhteisön yhteydenpitoryhmän jäsenet suunnittelevat kirkkoyhteisön seuraavaa kokousta, jota isännöi Ruotsin ev.-lut. kirkko vuonna 2020.

 

 

Lisätietoja neuvottelusta ja Porvoon kirkkoyhteisöstä:

 

Piispa Matti Revon saarna neuvottelun avajaisjumalanpalveluksessa (englanniksi): 

 

Porvoon yhteisön verkkosivusto (englanniksi): 

 

Infopaketti Porvoon kirkkoyhteisöstä (suomeksi): Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.