SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen maailmanneuvosto koolla Euroopassa pitkästä aikaa – Ukrainan sodan varjossa keskustellaan uskosta, sovinnosta ja ykseydestä

Kirkkojen maailmanneuvoston (World Council of Churches, WCC) 11. yleiskokous järjestetään Saksan Karlsruhessa 31.8.–8.9.2022. Kokouksen teemana on "Jumalan rakkaus ohjaa maailman sovintoon ja ykseyteen" ja paikalle odotetaan noin 4500 kristittyä ympäri maailman.

Suomesta Karlsruheen matkustaa ekumeeninen delegaatio, johon kuuluvat Suoomen evankelisluterilaisesta kirkosta arkkipiispa Tapio Luoma, Vilma Niemi, Kati Pirttimaa sekä Jussi Sohlberg. Suomen ortodoksista kirkkoa delegaatteina edustavat Maria Mountraki ja Annamari Moilanen. Yhteensä kokoukseen osallistuu 38 suomalaista eri tehtävissä.

Esillä globaalit ongelmat ja yhteinen hengellisyys

Karlsruhessa esillä ovat globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos, Ukrainan sota ja muut maailman sodan ja konfliktit, ponnistelut rauhan ja sovinnon saavuttamiseksi, koronapandemian kärjistämät oikeudenmukaisuusongelmat sekä ruokaturvallisuuden ja puhtaan veden saannin epätasapaino.

 

Myös Euroopan kirkkoja erityisesti koskettava yhteiskunnan maallistuminen sekä uskonnonvapauden ja uskontojen kohtaamisen kysymykset ovat käsittelyssä. Asiakysymysten lisäksi luvassa on moni-ilmeisiä jumalanpalveluksia, raamatuntutkistelua ja hartaushetkiä.

Euroopassa koolla viimeksi yli 50 vuotta sitten

Kirkkojen maailmanneuvosto on kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, joka perustettiin Amsterdamissa vuonna 1948. Järjestöön kuuluu 352 jäsenkirkkoa yli 120 maasta. Suomen ev. lut. kirkko on ollut mukana alusta saakka perustajajäsenenä. Järjestöön kuuluu ortodoksisia, anglikaanisia ja eri protestanttisia kirkkoja, myös joitakin helluntailaisia jäsenkirkkoja. Maailman suurin kirkkokunta, Roomalaiskatolinen kirkko, toimii järjestössä tarkkailijana.

 

Karlsruhessa nyt pidettävä yleiskokous on KMN:n korkein päätöksentekoelin, ja se järjestetään noin seitsemän vuoden välein. Edellinen kokous pidettiin vuonna 2013 Etelä-Korean Busanissa. Euroopassa kokoonnuttiin viimeksi vuonna 1968, jolloin kokous järjestettiin Ruotsin Uppsalassa.

Yleiskokousten välissä päätösvaltaa käyttävät keskuskomitea ja järjestön hallitus. Piispa emeritus Simo Peuran vuonna 2013 alkanut kausi evankelis-luterilaisen kirkon ja Pohjoismaiden edustajana molemmissa toimielimissä päättyy, kun Karlsruhessa yleiskokous valitsee KMN:lle uuden keskuskomitean ja hyväksyy suuntaviivat tulevien vuosien työlle.

 

 

Lisätietoja: Tomi Karttunen, johtava asiantuntija, ekumenia ja teologia,  p. 050 594 1713Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.