SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen maailmanneuvostolle uusi hallitus

Kuva:Albin Hillert/WCCKirkkojen maailmanneuvoston (KMN) 11. yleiskokouksessa valittiin uusi keskuskomitea, joka vuorostaan valitsi uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessaan 8.9.2022. Keskuskomitea valitsi 20 jäsentään toimimaan Kirkkojen maailmanneuvoston toimeenpanevassa komiteassa eli hallituksessa yhdessä keskuskomitean johdon kanssa, johon kuuluvat moderaattori, kaksi varamoderaattoria ja KMN:n pääsihteeri sekä sen ohjelma- ja talouskomiteoiden moderaattorit.
Suomesta edellisellä kaudella hallituksessa on toiminut piispa Simo Peura. Uudelle kaudelle Pohjoismaiden edustajan paikan täyttää. Kaikki valitut näet .

Hallitus nimittää henkilöstön, valvoo käynnissä olevaa työtä ja valvoo keskuskomitean hyväksymän talousarvion noudattamista. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Valituista toimeenpanevan komitean jäsenistä 48 % on naisia ja 52 % miehiä, 80 % pappeja ja 20 % maallikoita, 8 % alkuperäiskansojen edustajia, 4 % vammaisia ja 12 % nuoria.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.