SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokous lähestyy - valmistelut isäntämantereella Euroopassa täydessä vauhdissa

Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokous pidetään Karlsruhessa Saksassa elo-syyskuun vaihteessa tänä vuonna. Ekumeeniseen suurtapahtumaan valmistaudutaan tällä hetkellä perusteellisesti ja monipuolisesti eri puolilla maailmaa ja erityisesti isäntämantereella Euroopassa. Kirkkojen ja maiden delegaatteja valmistellaan parhaillaan päätöksentekoon ja ekumeenisiin kohtaamisiin tuhansien kristittyjen kanssa maailman eri puolilta. Kokous on paikka, jossa rukoillaan yhdessä ja keskustellaan hengellisistä kysymyksistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten ilmastokriisistä ja sodan ja rauhan kysymyksistä, kristillisestä näkökulmasta. Sovinto ja rauha ovat ekumeenisen liikkeen ydintä.
Suomesta virallisia, äänioikeutettuja delegaatteja lähettävät Kirkkojen maailmanneuvoston jäsenet ev.-lut. kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko. Monet järjestöt lähettävät myös omia edustajiaan paikalle.

Koska yleiskokouksia on järjestetty vain kahdeksan vuoden välein ja on todennäköistä, ettei tämänmuotoista kokousta tulevaisuudessa enää järjestetä, kyseessä on ainutlaatuinen tapahtuma.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.