SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokous valitsi uuden keskuskomitean

Kuva: Albin Hillert/ WCC

Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous valitsi 150-henkisen keskuskomiteansa 6. syyskuuta 2022 Saksan Karlsruhessa. Keskuskomitea toimii neuvoston päätöksentekoelimenä yleiskokousten välillä. Suomesta keskuskomiteaan valittiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma (ev.-lut.) ja TM Maria Mountraki (ort.).

 

Uudessa keskuskomiteassa on 39 % naisia, 61 % miehiä, 9 % nuoria, 7 % alkuperäiskansan edustajia, 3 % vammaisia, 72 % pappeja ja 28 % maallikoita.

 

Nimityskomitea teki esityksen 352 jäsenkirkon asettamien ehdokkaitten pohjalta. Ehdokkaita asetettiin yli 120 maasta. Keskuskomitea valitsee 25-henkisen toimeenpanevan komitean (executive committee), moderaattorin ja kaksi varamoderaattoria myöhemmin tällä viikolla. Keskuskomitean tehtävänä on toteuttaa yleiskokouksen hyväksymät toimintaperiaatteet, valvoa Kirkkojen maailmanneuvoston ohjelmia sekä hallinnoida neuvoston taloutta. Yleiskokous valitsi 5. syyskuuta kahdeksan presidenttiä, jotka toimivat keskuskomitean jäseninä.

 

Katso kaikki valitut:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.