SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asiain komissio CCIA kokoontui marraskuussa

Kuva Johannesburgista Etelä-Afrikasta Kuvaaja: Ivars Kupcis/WCC

Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asiain komissio CCIA kokoontui hybriditoteutuksella 58. vuosittaiseen kokoukseensa marraskuussa 2.-6.11.2021. Noin puolet komission jäsenistä oli mukana etäyhteyksin ja toinen puolisko paikan päällä Johannesburgissa. Suomesta oli mukana paikan päällä Maria Mountraki Suomen ortodoksisesta kirkosta ja etäyhteyksin Hanna Ojanen Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Kutsujana Johannesburgiin toimi Etelä-Afrikan kirkkojen neuvosto (South African Council of Churches, SACC).

 

Kokouksen tarkoituksena oli tarkastella komission työtä Busanin yleiskokouksen jälkeen ennen tulevaa Karlsruhen yleiskokousta. Erityiskysymyksenä oli kuinka saada kirkot sitoutumaan tämän päivän maailman kriittisimpiin kysymyksiin. KMN:n ja CCIA:n viimeaikainen työ on painottunut rauhanrakentamiseen, ydinaseriisuntaan, ihmisoikeuskysymyksiin, kestävään kehitykseen sekä ihmisoikeuksien eettiseen puoleen kristillisestä näkökulmasta. Kokouksen ydinaseriisuntaa koskevassa paneelissa oli mukana myös Norjan entinen pääministeri Kjell Magne Bondevik.

 

Lue lisää CCIA:n kokouksesta KMN:n sivuilta:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.