SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen ympäristöasiat esillä mannerlaattojen kohtaamispisteessä

Sigridur Gudmarsdottir.Pohjoismaiden ja Baltian ekumeeniset toimijat kokoontuivat Islannissa Reykjavikissa 14.–16.3.2017. Kokous käsitteli ilmastonmuutosta ja ympäristöasioita luonnonkauniissa Reykjavikissa. Isännät olivat järjestäneet tutustumismatkan myös kuumien lähteiden energian hyötykäyttöön suunnattuun sähköntuotantolaitokseen. Reykjavikin käyttövesistä suurin osa tulee kuumien lähteiden jo valmiiksi lämpimistä vesistä ja laitoksella oli myös tämä lähdetysvesien putkisto nähtävissä. 

 

Islannin maaperä on vulkaaninen ja sijaitsee kahden mannerlaatan päällä, joten poraaminen maaperään vaatii erityistä tietotaitoa. Vääränlaisesta poraamisesta oli aikoinaan syntynyt myös maanjäristys. Pieniä ja huomaamattomia maanjäristyksiä Islannissa on päivittäin, mutta suuremmilta on vältytty eikä niitä ole varsinaisesti näköpiirissä olekaan mannerlaattojen liitoksen laadun vuoksi, joka on erilainen kuin vaikkapa San Franciscossa.

 

Islanti oli erityisen hyvä kohde pitää ympäristöasioita kartoittavaa ekumeenista kokousta. Skalholtin entisessä seminaarissa pidettiin akateeminen luento- ja keskustelutilaisuus. Ekoteologi, TT Sigridur Gudmarsdottir puhui ekoteologian näkökulmista eukaristiaan. Tieteellistä näkökulmaa ilmastonmuutokseen toi professori Halldór Björnsson ja salaojituksien täyttämisen ekologisia näkökulmia Islannissa käsitteli apulaisprofessori Hlynur Ôskarsson. Moderaattorina toimi pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. Kokouksen muina moderaattoreina toimivat pohjoismaiset pääsihteerit.

 

Myös maaraportteja käsiteltiin ympäristöasioihin tutustumista varten. Suomen raportin olivat valmistelleet Ilkka Sipiläinen ja Ari Ojell, joka esitteli sen. Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asioiden komission johtaja Peter Prove osallistui kokoukseen. Isäntänä toimi piispan erityisavustaja Thorvaldur Vidisson.

 

Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten toimijoiden kokouksen jälkeen järjestettiin Reykjavikissa pohjoismainen kokous 16.-18.3. Teemana oli What future for Europe? Contribution of churches to building a community of values CEC on the way towards the 15the Assembly. Kokoontumista luotsasivat Peter Pavlovic ja pääsihteeri Heikki Huttunen. Siinä käsiteltiin eurooppalaista identiteettiä ja EKKn tulevaisuutta.

  

Suomalaisia edustivat eu-lakimies Lena Kumlin ja asiantuntija Ari Ojell Kirkkohallituksesta, sekä pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen ja opiskelija Maria Mountraki (ort.) Ekumeenisesta Neuvostosta.

 

Mari-Anna Pöntinen 

___

Yhteiskuvassa Pohjoismais-baltialaisen ekumeenisten asiantuntijoiden kokouksen osanottajat.

Kuva alempana: Gullfossin (kultainen putous) kuohujen äärellä Pohjoismaiden ja Viron ekumeenisten neuvostojen edustajat. Vasemmalla Norjan kirkkojen neuvoston pääsihteeri Knut Refsdal. Edessä Sveriges Kristna Rådin pääsihteeri Karin Wiborn, SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen, Viron kirkkojen neuvoston Erik Jóks. Takana Thorvaldur Vidisson, Islannin ev.-lut. kirkon ekumenian asiantuntija ja Tanskan kirkkojen neuvoston pääsihteeri Mads Christoffersen. Kuvat: Mikael Stjernberg.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.