SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous Karlsruhessa lähestyy

Kirkkojen maailmanneuvoston (World Council of Churches, WCC) 11. yleiskokous järjestetään Saksan Karlsruhessa 31.8.–8.9.2022. Kokouksen teema on "Christ´s Love moves the world to reconciliation and unity" ja paikalle odotetaan tuhansia kristittyjä ympäri maailman. Suomesta Karlsruheen matkustaa ekumeeninen delegaatio, jossa on mukana ihmisiä evankelis-luterilaisesta  ja ortodoksisesta kirkosta sekä kristillisistä järjestöistä.

Kirkkojen maailmanneuvosto on kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, johon kuuluu 350 jäsenkirkkoa. Organisaatio edustaa yli 500 miljoonaa kristittyä. Yleiskokous on KMN:n korkein päätöksentekoelin, ja se järjestetään noin seitsemän vuoden välein.

 

Yleiskokousta voi seurata sekä paikan päällä että media osittain etänä. Osallistuminen vaatii kesäkuun aikana.

 

Lue: Kirkkojen maailmanneuvoston  


 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.