SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike - kurssivierailulla SEN:ssa

Suomen Ekumeeninen Neuvosto sai  3.4.2019 vieraakseen professori Aila Lauhan ja opiskelijaryhmän Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike -luentokurssin opiskelijat tutustuivat SEN:n toiminnan historiaan ja nykypäivään.

Päivän ohjelmassa oli opiskelijoiden omia esityksiä ekumeenisen liikkeen vaiheista Suomessa, SEN:n pääsihteerin tapaaminen ja TT Antti Laineen esitelmä väitöskirjansa pohjalta Kirkkojen maailmanneuvoston rasisminvastaisesta ohjelmasta.

Pääsihteeri kertoi  SEN:n toiminnasta ja tämän hetken haasteista. Hän myös kannusti opiskelijoita mukaan ja kansainvälisiin kokouksiin stuerteiksi tutustumaan ekumenian virtauksiin ulkomailla.

Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike -luentokurssi käsittelee modernin ekumeenisen liikkeen syntyä 1800-luvulla ja sen kehittymistä aina nykyhetkeen saakka. Tehtävien kautta pohditaan sitä, miten eri tavoin ekumenia-käsite on ymmärretty ja miten moninaisia muotoja liike on tähän päivään mennessä saanut. Luennoilla tarkastellaan myös yleisen historiallisen kehityksen - esimerkiksi maailmansotien ja kylmän sodan vuosien - vaikutusta kirkkojenväliseen ja ekumeeniseen työhön. Kurssin opettajina toimivat professori Aila Lauha ja yliopistonlehtori Pekka Kärkkäinen. Aila Lauha on toiminut myös Suomen ev.-lut. kirkon edustajana SEN:n yleiskokouksessa ja hallituksen jäsenenä.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.