SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkolliset kunniamerkit Risto Cantellille ja Juha Leiviskälle

Arkkipiispa Kari Mäkinen jakoi tiistaina 18.4.2017 Pyhän Henrikin ristin kirkkoneuvos, teologian tohtori Risto Cantellille ja Mikael Agricolan ristin arkkitehti, akateemikko Juha Leiviskälle. Pyhän Henrikin risti myönnetään erityisesti ekumeenisista ansioista tai suhteiden kehittämisestä sisarkirkkoihin.

 

Risto Cantell on tehnyt elämäntyönsä kirkon ja sen näkyvän ykseyden edistämiseksi eri tehtävissä yliopistolla ja muun muassa Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerinä ja Suomen ev.-lut. kirkon ulkoasiain osaston johtajana. 

 

Hän on luonut urallaan merkittäviä ekumeenisia yhteyksiä Suomen ev.-lut. kirkon ja ulkomaisten kirkkojen sekä ekumeenisten järjestöjen välille. Cantell on kehittänyt yhteistyötä Viron luterilaisen kirkon kanssa sekä etenkin Suomen ja Ruotsin kirkkojen välistä yhteyttä. Cantellin aikana Suomen evankelis-luterilainen kirkko kehittyi merkittäväksi jäseneksi kansainvälisissä kirkkoliitoissa (Luterilainen maailmanliitto, Kirkkojen maailmanneuvosto, Euroopan kirkkojen konferenssi). Cantell on toiminut myös useissa kirkollisissa luottamustehtävissä.

 

Mikael Agricolan risti myönnetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotimaan toiminnan ja suomalaisen kulttuurin edistämisestä. Juha Leiviskä on tehnyt merkittävän uran arkkitehtina sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on valmistunut arkkitehdiksi teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1963. Leiviskä on suunnitellut useita kirkkoja, mm. Myyrmäen kirkon Vantaalle ja Männistön kirkon Kuopioon. Leiviskä on suunnitellut myös useiden kirkkojen restaurointeja, mm. Lemin kirkon restauroinnin sekä Saksalaisen kirkon ja seurakuntatalon korjauksen ja laajennuksen 1998–2001. Leiviskän muita tunnettuja töitä ovat Oulun Pyhän Tuomaan kirkko ja seurakuntakeskus sekä Saksan suurlähetystön rakennus Helsingin Kuusisaaressa. Leiviskä on myös suunnitellut valaisimia itse suunnittelemiinsa tiloihin.

Ev.-lut kirkko on myöntänyt Pyhän Henrikin ja Mikael Agricolan ristejä vuodesta 2007.

 

KT

Kuvat: Kirkon kuvapankki, Aarne OrmioSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.