SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkonjohtajien ekumeeninen yhteisneuvottelu


Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen- ja tarkkailijakirkkojen johtajat kokoontuivat ekumeeniseen yhteisneuvotteluun kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä 23.4.2019. Tapaamisessa vaihdettiin kirkkokuntien kuulumisia ja keskusteltiin ajankohtaisista ekumeenisista teemoista.


Kirkkokuntien johtajien tapaaminen oli toinen SEN:n koollekutsuma yhteisneuvottelu.

Ennen neuvottelua korkea-arvoiset kokousvieraat viettivät Sofian kauniissa kappelissa rukouspalveluksen ortodoksisen perinteen mukaan Rukouspalveluksen toimitti metropoliitta Ambrosius.

Neuvottelun keskeiseksi sisällöksi nousi katsaus eri kirkkokuntien ajankohtaisiin asioihin. Kirkkokunnat ovat useissa kysymyksissä monelta osin samankaltaisten haasteiden edessä. Kirkkojen välinen ekumeeninen dialogi on aktiivista, ja ekumeenisia yhteistyömahdollisuuksia on runsaasti suomalaisessa yhteiskunnassa.

 

Tapaamiseen osallistuivat

Arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen ev.-lut. kirkko

Arkkipiispan teologinen erityisavustaja Juha Meriläinen, Suomen ev.-lut. kirkko

Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko

Piispa Teemu Sippo, Katolinen kirkko Suomessa

Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko

Piispa Christina Alstedt, Yhdistyneen metodistikirkon Pohjoismaiden alue

Piirikunnanjohtaja Jori Brander, Suomen Metodistikirkko

Pastori Leif-Göte Björklund, Finlands svenska metodistkyrka

Kirkkoherra Tuomas Mäkipää, Suomen Anglikaaninen kirkko

Pastori Jan Edström, Finlands Svenska Baptistsamfund

Hallituksen puheenjohtaja, Helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä, Suomen Helluntaikirkko

Toiminnanjohtaja Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkko

Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko

Johtaja Kalervo Aromäki, Suomen Adventtikirkko

Territorion johtaja, eversti Patrick Naud, Pelastusarmeija

Territorion johtaja, eversti Anne-Dore Naud, Pelastusarmeija

Tulkki, kapteeni Kati Kivestö, Pelastusarmeija

 

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.