SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkonjohtajien ja ministeri Antti Kurvisen tapaaminen

 Suomalaiset  kirkonjohtajat tapasivat maanantaina 11.10. 2021 tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen ev.-lut. kirkon talolla Helsingissä. Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoma johti keskustelua, jossa esiin nousivat muun muassa uskonnonopetuksen tulevaisuuden näkymät, positiivinen uskonnonvapaus ja uskontolukutaidon merkitys yhteiskunnassa.

Tapaamiseen osallistuivat:

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen
Arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen ev.-lut. kirkko

Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko

Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko

Kirkkokunnanjohtaja Helena Korhonen, Suomen Helluntaikirkko

Toiminnanjohtaja Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkko

Hiippakunnan asiainhoitaja Marco Pasinato, Katolinen kirkko Suomessa

Kirkkoherra Tuomas Mäkipää, Suomen Anglikaaninen kirkko

Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko

Johtaja Aimo Helminen, Suomen Adventtikirkko

Distriktsföreståndare Leif-Göte Björklund, Finlands svenska metodistkyrka
Pastori Lari Junkkari, Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
Församlingsföreståndare Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland
Hallituksen puheenjohtaja Soile Kasi, Suomen metodistikirkko
Ministerin erityisavustaja Eeva Kärkkäinen
Arkkipiispan erityisavustaja Juha Meriläinen, Suomen ev.-lut. kirkko

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Vastuuviikon koordinaattori Sarah Tiainen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Viestintä ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara, Suomen Ekumeeninen NeuvostoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.