SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkonjohtajien elokuinen ekumeeninen neuvottelu

Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen- ja tarkkailijakirkkojen johtajat kokoontuivat ekumeeniseen yhteisneuvotteluun kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä 16.8.2018. Tapaamisessa vaihdettiin kirkkokuntien kuulumisia ja keskusteltiin ajankohtaisista ekumeenisista teemoista.

 

Kirkkokuntien johtajien tapaaminen oli ensimmäinen SEN:n koollekutsuma yhteisneuvottelu. SEN:n puheenjohtaja, emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen totesikin tapaamisen aluksi, että Ekumeeninen Neuvosto toimii monella tavalla ekumenian edistämiseksi maassamme. Yksi SEN:n ydintehtävistä on rakentaa yhteyttä tarjoamalla tapaamispaikka eri kirkkokuntien edustajille, ja johtotason tapaaminen pyrkii omalta osaltaan toteuttamaan tätä tehtävää.

 

Ennen neuvottelua korkea-arvoiset kokousvieraat viettivät Sofian kauniissa kappelissa rukouspalveluksen työhön ryhdyttäessä ortodoksisen perinteen mukaan. Rukouspalveluksen toimitti Helsingin ortodoksisen seurakunnan pastori Teo Merras. Kanttorina toimi dir.cant. Varvara Merras-Häyrynen.

 

Neuvottelun keskeiseksi sisällöksi nousi katsaus eri kirkkokuntien ajankohtaisiin asioihin. Kirkkokunnat ovat useissa kysymyksissä monelta osin samankaltaisten haasteiden edessä. Kirkkojen välinen ekumeeninen dialogi on aktiivista, ja ekumeenisia yhteistyömahdollisuuksia on runsaasti suomalaisessa yhteiskunnassa. Neuvottelun lopuksi voitiin todeta, että kirkkokuntien johtajien ekumeenisia tapaamisia on syytä järjestää jatkossakin ja seuraavaa tapaamista kaavailtiin ensi keväälle.

 

Tapaamiseen osallistuivat

Emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja

Arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen ev.-lut. kirkko

Arkkipiispan teologinen erityisavustaja Juha Meriläinen, Suomen ev.-lut. kirkko

Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko

Piispa Teemu Sippo, Katolinen kirkko Suomessa

Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko

Piirikunnanjohtaja Jori Brander, Suomen Metodistikirkko

Kirkkoherra Tuomas Mäkipää, Suomen Anglikaaninen kirkko

Pastori Jan Edström, Finlands Svenska Baptistsamfund

Hallituksen puheenjohtaja, Helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä, Suomen Helluntaikirkko

Toiminnanjohtaja Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkko

Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko

Johtaja Kalervo Aromäki, Suomen Adventtikirkko

 

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara, Suomen Ekumeeninen NeuvostoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.