SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkonmenot avautuvat – kiintoisa kirja ilmestynyt

Kirkonmenot on ev.-lut. kirkon messun kommentaari. Se sisältää tietoa liturgian historiasta ja syventää käsityksiä jumalanpalveluselämän rikkauksista. Teos avaa myös kuvien ja symbolien maailmaa.

 

Kirja on kirjoitettu niin kirkon ammattilaisille kuin tavallisille seurakuntalaisillekin. Tavoitteena on auttaa pappeja ja kanttoreita messun toimittamisessa ja toisaalta seurakuntalaisia ymmärtämään niitä syviä rikkauksia, joiden äärellä kirkossa olemme.

 

Sisällys

Liturgian kehitys

Kirkkorakennus ja kirkkotaide

Messun sisältö ja järjestys

Muut jumalanpalvelukset

Mietteitä messusta

Liturginen sanakirja

 

Kirjoittaja: Teol. lis. Veijo Koivula, SEN:n paikallisen ekumenian jaoston sihteeri ja SEN:n hallituksen varajäsen

 

120 sivua

Mitat: 22,5 x 22,5 x 1,3 cm

Tasokas kuvitus

Hinta: 24 e + toimituskulut

Sopii oivallisesti myös lahjakirjaksi

 

Kustantaja: Väylä-Yhtiöt Oy

Tilaukset:

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.