SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkot korostavat sovinnon, yhtenäisyyden ja rauhanrakentamisen tarvetta Ukrainassa

Kuva: Albin Hillert/WCCUkrainan sota, kirkkojen vuoropuhelu ja humanitaarinen apu olivat kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokouksen kolmantena päivänä 2.9.2022 vahvasti esillä. Ukrainan kirkonjohtajat korostivat yhdessä ekumeenisten järjestöjen johtajien kanssa sovinnon, yhtenäisyyden ja rauhanrakentamisen tarvetta.
Eurooppa-teemaisen ohjelmaosuuden aiheena oli  Luukkaan evankeliumin 10. luvun vertaus laupiaasta samarialaisesta, joka kuvastaa Kristuksen myötätuntoista rakkautta.

"Yli kolmen vuosisadan ajan Venäjän keisarikunta ja Neuvostoliitto ovat yrittäneet hävittää Ukrainan kansan ainutlaatuisuuden", sanoi Tšernihivin ja Nizhynin arkkipiispa Jevstratij Ukrainan ortodoksisesta kirkosta (Kiovan patriarkaatti).  "Mutta me taistelemme menestyksekkäästi vapautemme ja itsenäisen tulevaisuutemme puolesta."

Arkkipiispa Yevstratiy kiitti ekumeenisia järjestöjä niiden vahvasta kannanotosta Venäjän aggressioon ja niiden vetoomuksista Venäjän patriarkka Kirillille. "Kenelläkään ei ole oikeutta siunata aggressiota, kukaan ei voi oikeuttaa sotarikoksia ja kansanmurhaa", hän sanoi.

Ukrainan ortodoksisen kirkon (Moskovan patriarkaatti) professori Sergii Bortnyk kertoi, miten hänen kirkkonsa auttaa. "Monista uskovista on tullut vapaaehtoisia. Kirkkomme vastaanottaa ja jakaa erilaista humanitaarista apua - erityisesti naapurimaista ja sisarkirkoiltamme", hän sanoi.

Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri Jørgen Skov Sørensen korosti, että Ukraina ei ole huolenaihe vain Euroopalle, vaan koko maailmalle. 

"Euroopan lähimenneisyydestä johtuen sota Euroopan maaperällä synnyttää mielleyhtymiä, jotka ylittävät sen todellisen ajan ja paikan historiassa. Se herättää kauan sitten menneitä muistoja. Se kyseenalaistaa vahvan eurooppalaisen luottamuksen siihen, että tästä maailmankolkasta on - tai oli - kehittynyt sodanjälkeinen, kestävän rauhan maanosa", hän sanoi.

Sørensen kertoi, kuinka Euroopan kirkkojen konferenssi järjesti helmikuussa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan  jälkeen Euroopan esikokouksen, jossa ohjelma nosti esiin Eurooppaa tuolloin vallinneita pelkoja, epävarmuutta ja järkytystä. "Kuuntelimme, analysoimme ja rukoilimme yhdessä", hän sanoi.

Pastori Dagmar Pruin, Bread for the Worldin ja Diakonie Katastrophenhilfe -järjestön puheenjohtaja, kertoi, miten sota Ukrainassa on aiheuttanut ihmisille mittaamatonta kärsimystä. "Tuho, kidutus ja väkivaltaiset kuolemat ovat todellisuutta miljoonille ihmisille", hän sanoi.

Pruin puhui merkittävistä haasteista, joita kirkolliset järjestöt kohtaavat tarjotessaan apua sodan uhreille, etenkin kun muut katastrofit, kuten ilmastonmuutos, aiheuttavat suurta avuntarvetta. Hän korosti, että kirkkojen humanitaarinen työ on perustunut ja sen on jatkossakin perustuttava diakoniseen näkyyn.


Kirkkojen maailmanneuvosto (WCC) kokoontuu 11. yleiskokoukseensa Saksa  Karlsruhessa 31. elokuuta - 8. syyskuuta 2022. Kokouksen teemana on Kristuksen rakkaus ohjaa maailman sovintoon ja ykseyteen, ja kokoukseen odotetaan noin 4500 kristittyä eri puolilta maailmaa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.