SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkot vaativat loppua naisiin kohdistuvalle väkivallalle

SEN:n hallitus ja henkilökunta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustavassa #ThursdaysInBlack -selfiessä.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenkuntaan kuuluvat kirkot ja kristilliset järjestöt puolustavat jokaiselle naiselle ja tytölle kuuluvaa oikeutta elää ilman väkivaltaa ja syrjintää. Kirkot nostavat naisten oikeudet nyt ensimmäistä kertaa vuosittaisen ihmisoikeus-kampanjansa Ekumeenisen vastuuviikon keskiöön. Vastuuviikkoa vietetään 22.-29.10.2017.

 

”Tässä ajassa kirkot haluavat vaalia rauhan ja rakkauden puhetta ja palata kristillisen uskon keskiöön, jossa jokaisella on turvallista ja hyvä elää ihmisenä Jumalan maailmassa,” sanoo Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Auvinen.

 

Vastuuviikon viestin mukaan naisten ja tyttöjen oikeuksien ja osallisuuden edistäminen rakentaa rauhaa ja vahvistaa kaikkien hyvinvointia.

 

”Vastuuviikon sanoma vie meidät tarkastelemaan sekä globaalia maailmaa että omaa ympäristöämme: Saavatko naiset ja tytöt elää vapaina väkivallasta ja alistamisesta? Rakennammeko yhdessä yhteisöä, jossa heidän äänensä kuullaan ja se rikastuttaa niin kirkkojamme kuin yhteiskuntaammekin?” Mari-Anna Auvinen kertoo.

 

Vastuuviikolla seurakunnat järjestävät tilaisuuksia, joissa käsitellään naisiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia ja rukoillaan väkivaltaa kohdanneiden naisten puolesta. Sosiaalisessa mediassa kirkkojen työntekijät, vastuunkantajat ja jäsenet liittyvät Kirkkojen maailmanneuvoston aloittamaan #ThursdaysInBlack -kampanjaan, jolla vastustetaan sukupuolittunutta ja seksuaalista väkivaltaa.

 

Vastuuviikolla on mukana Suomeen eri puolilta maailmaa muuttaneita kokemusasiantuntijoita, jotka toimivat kampanjan lähettiläinä. Vastuuviikon lähettiläille on tärkeää, että naiset tulevat kuulluiksi ja voivat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

 

”Usein hyvää tarkoittavat kampanjat puhuvat niiden päälle, joita niiden pitäisi tukea. Siksi pidän tärkeänä sitä, että kaikki saavat oman äänensä kuuluviin ja saavat kertoa oman tarinansa. Voimme samaistua toisen kertomukseen, mutta mikään ei ole voimakkaampaa kuin oman äänen löytäminen ja sen käyttäminen omien oikeuksien puolustamiseen,” sanoo Mariette Shabulinzenze, joka on tullut Suomeen pakolaisena Kongon demokraattisesta tasavallasta.

 

Vastuuviikon lähettiläät vierailevat syksyn 2017 aikana seurakunnissa ja kouluissa kertomassa naisten elämästä ja ihmisoikeuksien toteutumisesta omaan kokemukseensa pohjautuen.

 

Lisätiedot ja lähettiläsvierailuja koskevat tiedustelut:

 

Katariina Väisänen, Vastuuviikon koordinaattori: , 040 6371244

 

Ekumeeninen vastuuviikko:

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.