SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkot yhdessä toivon puolesta - Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous

Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) kesäkuulta syyskuulle siirtynyt yleiskokous järjestettiin etäyhteydellä 30.9.2022. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 ja tarkistettu talousarvio vuodelle 2022. Vuoden 2021 teema EKK:ssa oli kirkot yhdessä toivon puolestaChurches Together for Hope.

Kokouksen avasi ja asiat esitteli EKK:n puheenjohtaja Christian Krieger (Alsacen ja Lorraine'n protestanttinen reformoitu kirkko) ja alkurukoukseen johdatti Ruotsin ja koko Skandinaavian metropoliitta Cleopas (ort.). Taloustilanteen esitteli Jelle Brouwer, (Belgian Yhdistynyt protestanttinen kirkko). Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jonathan Roberts (Pelastusarmeija) ja varapuheenjohtajaksi. Michael Lomax (ort.).    SEN on EKK:n yhteistyökumppani, viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara osallistui kokoukseen tarkkailijan ominaisuudessa.

Seuraaville vuosille suunnitelluista organisaatiomuutoksista keskustelua jatketaan 14.-20. kesäkuuta 2023 Tallinnassa järjestettävässä yleiskokouksessa, jonka teemana on Under God’s blessing – shaping the future”.

Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK)
on ekumeeninen protestanttisten, luterilaisten, ortodoksisten ja anglikaanisten kirkkojen yhteiselin, johon kuuluu noin 125 jäsenkirkkoa kaikista Euroopan maista. Konferenssi pyrkii edistämään kirkkojen yhteyttä, rauhaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa. EKK syntyi kylmän sodan aikana vuonna 1959 pitämään yhteyksiä erityisesti itä- ja länsieurooppalaisten kirkkojen kesken. Tavoitteeksi muodostui edistää kirkon ykseyttä Euroopassa ja auttaa maanosan kirkkoja yhteiseen todistukseen.
EKK:n jäsenkirkkoja Suomessa ovat luterilainen ja ortodoksinen kirkko. Yhteistyöelimenä toimii Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN).
Konferenssi edustaa mantereen anglikaaneja, baptisteja, evankelisia, luterilaisia, metodisteja, ortodokseja, reformoituja, vanhakatolisia ja helluntailaisia kristittyjä. Roomalaiskatolinen kirkko ei ole EKK:n jäsen, mutta sillä on läheiset yhteydet EKK:iin Euroopan katolisten piispainkokousten neuvoston (CCEE) kautta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.