SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

KMN: Kirkko-dokumentti avaa kirkkojen välisen yhteyden kipupisteitä

 

ekumeenisissa kohtaamisissa on keskusteltu Kirkko-dokumentista. Kirkkojen maailmanneuvoston yhteydessä toimiva Faith and Order (usko ja kirkkojärjestys) -komissio hyväksyi asiakirjan vuonna 2012. Yleiskokous otti asiakirjan vastaan ja keskusteli siitä, mutta varsinaisia päätöksiä ei enää tehty. Asiakirjan kauikupohja on nimittäin laajempi kuin KMN, koska Katolinen kirkko on jäsen Faith and Order -komissiossa, mutta ei KMN:ssa.

 

Se on lähes kahden vuosikymmenen työn tulos ja kokoaa vieläkin pitemmältä ajalta monenkeskisten oppikeskustelujen kirkko-opillista satoa.

 

Ekumeenisen liikkeen päämäärä on kirkon näkyvä ykseys. Asiakirja pyrkii tuomaan kattavasti esiin keskusteluissa saavutetun yhteisymmärryksen mutta myös ne asiat, joista vallitsee eri näkemyksiä.

 

Kaste, ehtoollinen ja virka- eli BEM-asiakirja julkaistiin vuonna 1982. Kasteen ja ehtoollisen sakramentit sekä niitä hoitava virka ovat perustavan tärkeitä kirkon synnyn ja elämän kannalta. Eräs BEM-asiakirjan laajan käsittelyn keskeinen tulos oli, että kirkkokäsityksestä vallitsee laajin kirjo näkemyksiä. Siksi kirkko valittiin uuden hankkeen aiheeksi.

 

Kirkko-dokumentti kuvaa kirkon todellisuutta ja toimintaympäristöä, jonka sisällä on erilaisia käsityksiä virasta ja sakramenteista. Kyseessä on ns. konvergenssi-asiakirja, jossa avataan yhteistä näkökulmaa mutta todetaan myös ne asiat, joista ollaan eri mieltä. Dokumentti julkaistaan suomeksi tammikuussa 2014. Asiakirjan suomenkielinen nimi on: Kirkko: Yhteistä näkyä kohti.

 

Palautetta Kirkko-dokumentista kaivataan

 

”Kirkko-dokumentin erityinen merkitys on se, että se on BEM-asiakirjan jälkeen kattavimmalla ekumeenisella tasolla yhteisesti hyväksytty ekumeeninen asiakirja. Samoin kuin Kaste, ehtoollinen ja virka -asiakirja se kutsuu kirkkoja tarkastelemaan omia käsityksiään ja antamaan sitä kautta palautetta”, sanoo TT Minna Hietamäki, Faith ja Order -komission täysistunnon jäsen.

 

Kirkkoja ja yhteisöjä kannustetaan antamaan palautetta vuoden 2015 loppuun mennessä.

”Pitäisin hienona, että esimerkiksi teologiset tiedekunnat ja seurakuntaopistot voisivat antaa palautetta, ei vain kirkon hallinto”, sanoo Minna Hietamäki.

 

Ekumeenisen teologian johtava asiantuntija Tomi Karttunen arvioi, että Kirkko-dokumentti on onnistunut kuvaamaan ekumeenisissa keskusteluissa saavutetun yhteisymmärryksen tasoa niin, että sen on katsottu olevan BEM-dokumentin jälkeen F&O-komission toinen niin sanottu lähentymis- eli konvergenssiasiakirja.

 

"Se haastaa kirkkoja keskittymään avoinna oleviin kysymyksiin, jotta voidaan ottaa askelia eteenpäin. Käytännössä esimerkiksi Porvoon kirkkoyhteisön tapaisia yhteisöjä tulisi lisää. KMN:n niin sanotun konsiliaarisen ykseysajattelun mukaan tavoitteena on saavuttaa ennen pitkää sellainen yhteisymmärrys, että kirkot voisivat kokoontua yhteiseen maailmanlaajaan ekumeeniseen kirkolliskokoukseen yli tuhannen vuoden tauon jälkeen", Karttunen sanoo.

 

Asiakirjan suomennos valmistuu loppuvuodesta ja se julkaistaan sarjassa Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja. Se julkistetaan kristittyjen ykseyden rukousviikolla, jota vietetään 18.-25 tammikuuta 2014.

 

Eurooppaa KMN:n presidenttien joukossa edustava brittiläinen ekumenian veteraani Mary Tanner kuvasi eri yleiskokousten matkaa yhteyteen ja yhteyslausumia puheenvuorossaan Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksessa 5.11.2013.

 

KMN:n perusasiakirjan mukaan yhteyden on oltava näkyvää. Hänen mukaansa globaalistuminen heijastuu yhteysnäkemykseen.

 

”Yhteydellä on suuri halu tulla myös yhteisöksi. Meillä on yhä pitkä matka, koska meillä ei ole ehtoollisyhteyttä”, Tanner sanoi.

 

Metropoliitta Nifon Romanian ortodoksisesta kirkosta pitää yhteyslausumaa kuvana nykymaailmasta, joka on toivon ja epätoivon välissä ja yrittää pelastaa maailmamme ekologiselta tuholta.

 

”Kaikki ihmiset ovat toistensa sisaria ja veljiä, kasteessa pyhitettyjä. Kirkko ei ole vain humaani instituutio vaan Jumalan valtakunta maailmassa. Meidän ei tule luoda uutta kirkkoa vaan uudistaa vanha”, sanoi metropoliitta Nifon.

 

Kontekstuaalista teologiaa eli arkipäivän eroja ja yllättävän yhteyden rakentamista sekä sen synnyttämää teologiaa kuvasivat eteläafrikkalainen teologian opiskelija Alice Fabian ja Alaskan Kanadan anglikaanikirkon alkuperäkansojen piispa Mark Mac Donald.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.