SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

KMN:n pääsihteeri vieraili SEN:ssa

Pääsihteerit Olav Fykse Tveit ja Heikki Huttunen SEN:n toimistossa Helsingissä.

 

Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Olav Fykse Tveit vieraili Suomen Ekumeenisen Neuvostossa 7.10.2015 ja keskusteli pääsihteeri Heikki Huttusen kanssa kansanvälisen ekumenian ajankohtaisista asioista.

 

Esillä olivat Euroopan pakolaistilanne ja kirkkojen tehtävä siihen vastaamisessa ja toisaalta myös kirkkojen ja ekumeenisten järjestöjen mahdollisuudet tukea luoda yhteyksiä konfliktien osapuolten välille Ukrainassa ja Syyriassa.

 

TT Olav Fykse Tveit on toiminut KMN:n pääsihteerinä vuoden 2010 alusta. Hän on Norjan kirkon pappi ja työskenteli ennen valintaansa KMN:n seitsemänneksi pääsihteeriksi Norjan kirkon keskushallinnon kansainvälisten ja ekumeenisten suhteiden johtajana. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.