SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

KMN:n pääsihteeri vieraili SEN:ssa

Pääsihteerit Olav Fykse Tveit ja Heikki Huttunen SEN:n toimistossa Helsingissä.

 

Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Olav Fykse Tveit vieraili Suomen Ekumeenisen Neuvostossa 7.10.2015 ja keskusteli pääsihteeri Heikki Huttusen kanssa kansanvälisen ekumenian ajankohtaisista asioista.

 

Esillä olivat Euroopan pakolaistilanne ja kirkkojen tehtävä siihen vastaamisessa ja toisaalta myös kirkkojen ja ekumeenisten järjestöjen mahdollisuudet tukea luoda yhteyksiä konfliktien osapuolten välille Ukrainassa ja Syyriassa.

 

TT Olav Fykse Tveit on toiminut KMN:n pääsihteerinä vuoden 2010 alusta. Hän on Norjan kirkon pappi ja työskenteli ennen valintaansa KMN:n seitsemänneksi pääsihteeriksi Norjan kirkon keskushallinnon kansainvälisten ja ekumeenisten suhteiden johtajana. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors