SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kolmas päivä: Tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen

Lukukappaleet

Miika 6:6–8 Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.  Mark. 10:17-31 Hyvä Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?


Mietiskely
Me – en minä. Profeetta varoittaa kansaa siitä, mitä uskollisuus Jumalan liitolle tarkoittaa: "... vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.” Hepreankielisessä Raamatussa oikeudenmukaisuus ja hyvyys (armo) eivät eroa toisistaan tai ole toisilleen vastakkaisia.  Ne kuuluvat itse asiassa yhteen, mikä voidaan ilmaista yhdellä ainoalla sanalla: mishpat. Jumala on näyttänyt meille mikä on hyvää ja pyytänyt meitä tekemään sitä mikä on oikein, osoittamaan rakkautta ja hyvyyttä ja vaeltamaan valvoen, Jumalaa kuunnellen.  Valvoen ja Jumalaa kuunnellen vaeltaminen tarkoittaa muiden rinnalla vaeltamista, ja siksi kyse ei ole vain yksittäisestä yksilöstä, minun kävelystäni tai minun rakkaudestani.  

Rakkaus, johon Jumala meitä kutsuu, on aina rakkautta, joka liittää meidät yhteyteen toistemme kanssa: kyse on meistä – ei minusta. Tämän oivaltaminen mullistaa sen, kuinka ”teemme sitä mikä on oikein.” Kristittyinä me toimimme oikeudenmukaisesti tuodaksemme julki jotakin Jumalan valtakunnasta maailmassa ja kutsuaksemme siten toisia Jumalan rakastavan hyvyyden pariin. Jumalan valtakunnassa meitä kaikkia rakastetaan yhtäläisesti Jumalan lapsina, ja Jumalan kirkkona meidät on kutsuttu rakastamaan toisiamme veljinä ja sisarina ja kutsumaan toisia tähän rakkauteen. 

Sen tekeminen mikä on oikein, rakkauden ja hyvyyden osoittaminen sekä valvoen ja Jumalaa kuunnellen vaeltaminen kutsuu kristittyjä toimimaan yhdessä ja todistamaan yhdessä Jumalan valtakunnasta omissa yhteisöissämme: kyse on meistä – ei minusta.

Kristittyjen ykseys

”Valvoen vaeltaminen” oli vaikeaa rikkaalle nuorelle miehelle, joka kysyi Jeesukselta, mitä hänen pitäisi tehdä periäkseen iankaikkisen elämän. Hän oli noudattanut kaikkia käskyjä nuoresta pitäen, muttei voinut rikkautensa vuoksi ottaa ratkaisevaa askelta ja liittyä Jeesuksen opetuslasten seuraan, koska riippui kiinni omaisuudestaan. Kuinka vaikeaa kristittyjen onkaan päästää irti siitä, mitä pidämme rikkauksina, mutta jotka pidättävät meitä suuremmasta rikkaudesta liittyä Jeesuksen opetuslapsiin kristittyjen ykseydessä.

Haaste

Kuinka kirkkomme voivat vastata paremmin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lähimmäistemme tarpeisiin? Kuinka voimme kunnioittaa jokaista ääntä yhteisöissämme? 

Rukous

Armollinen ja rakastava Jumala. 
Avaa silmämme näkemään yhteinen tehtävämme julistaa valtakuntasi oikeudenmukaisuutta ja rakastavaa hyvyyttä yhdessä kaikkien kristittyjen veljiemme ja sisartemme kanssa.
Auta meitä toivottamaan lähimmäisemme tervetulleiksi, niin kun Poikasi toivotti meidät tervetulleiksi.
Auta meitä yhä suurempaan anteliaisuuteen, kun todistamme armosta, jota meille ilmaiseksi annat.
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.