SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kootusti kirkkojen reaktioista Venäjän hyökkäykseen ja sotaan Ukrainassa

Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja sodan pitkittyessä monet kirkot ja ekumeeniset yhteisöt ovat ottaneet kantaa, tuominneet hyökkäyksen, lähettäneet apua Ukrainaan ja sen naapurimaihin, ottaneet vastaan pakolaisia  ja osoittaneet solidaarisuutta Ukrainalle lausuntojen ja vaikuttamistyön puitteissa. Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) ylläpitää päivittyvää listaa kirkkojen kirjallisista reaktioista. Lista löytyy .
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.