SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Korissa koko maailma  - NNKY:n maailmanliiton kokous

Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusärjestön, Suomen NNKY-liikkeen maailmanneuvosto kokosi marraskuussa 2019 Johannesburgiin, Etelä-Afrikkaan, yli 500 naista eri puolilta maailmaa. Suomen delegaation kahdeksan naista tulivat takaisin Suomeen kansainvälisinä, vaikuttamiseen verkostoituneina ja vahvasti motivoituneina muuttamaan valtarakenteita oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

 

Sisaruutta, kannustusta, rohkaisua, sitä oli konferenssikeskus täysi. Ubuntu, usko universaaliin ihmiskunnan yhdeksi yhdistävään ihmisyyden siteeseen, konkretisoitu henkilökohtaiseksi kokemukseksi etelän auringon alla.

 

 

 

Yhteistä ihmisyyttä ja erityisesti naistenvälistä sisaruutta vahvistivat Maailmanneuvoston kokousta rytmittäneet, kontekstuaalisella teologiallaan jokaista osallistujaa koskettaneet aamuhartaudet. Naisten kokema väkivalta, epäoikeudenmukaisuus ja syrjintä saivat kasvot draamallisen tarinankerronnan kautta. Kori, jota etelä-afrikkalaiset naiset nähdään usein kantavat päänsä päällä, symbolisoi sitä surua ja tuskaa, mitä naiset eri puolilla maailmaa kantavat mukanansa, kuka minkäkinlaisissa koreissa.

 

Ihmistenvälistä yhteyttä ja yhdenvertaisuuden arvoperustaa ravisteli vierailut Etelä-Afrikan apartheidhistoriaan tutustuttavissa museoissa Sowetossa. Oppaamme opetti, ettei seeprasta voi yrittää poistaa toista sen raidoista, mutta jatkuva epätasavertaisuus ihmisten välillä rikkoo yhdenvertaisuuden ihmisten välillä. Maata ei ole jaettu tasavertaisesti eikä ihmisiä kohdella tasavertaisesti. Soweton kadut ja kirkot tietävät mitä se vaatii, kun oikeudenmukaisuutta puolustetaan.

 

Maailmanliiton yleiskokouksessa ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolustaminen sai vahvan tuen. Toinen vahva tuki osoitettiin kristinuskolle liikkeen identiteetin perustana. Kolmas vahva tuki tuli nuorten naisten johtajuudelle: uuteen hallitukseen valituista 60% on alle 30-vuotiaille.

 

Neljäs NNKY-liikkeen tulevaisuuden suunnanmäärittäjä on neljä vuotta sitten hyväksytty Maailmanliiton visio: Vuoteen 2035 mennessä 100 miljoonaa nuorta tyttöä ja naista muuttavat valtarakenteita ja luovat oikeudenmukaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja auttavat luomaan maailmaa ilman väkivaltaa ja sotaa.

Nyt hyväksytty toimintastrategia konkretisoi lukuisia eri tason toimintoja vision toteutumisen tukemisessa. 

 

Lisäksi eri puolilla maailmaa toimivien paikallisyhdistysten osaamis- ja kokemuskompetenssia tullaan entistä paremmin huomioonottamaan maailmanlaajan liikkeen toiminnassa. Tästä huolimatta visio karkaa kauas, jos sitä yrittää yksin tavoitella. Löytyisiköhän SEN:n kumppanijärjestöjen, jäsenkirkkojen ja tarkkailijakirkkojen keskuudessa tahtoa tehdä NNKY Maailmanliiton visiosta yhdessä totta?


Teksti ja kuvat: 

Virpi Paulanto,
Suomen NNKY Maailmanliiton yleiskokouksen delegaation jäsen

Euroopan NNKY hallituksen jäsen

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.