SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kotimainen ekumenia ja yhdessä vaikuttaminen

Sami Jalonen vieraili Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimistolla 22. elokuuta 2023. Jalonen aloitti Radio Dein toimitusjohtajana vuosi sitten. Koska Jalonen on pitkän linjan media-ammattilainen ja organisaatioiden kehittäjä, olikin mielenkiintoista jakaa ajatuksia ekumeniasta ja siitä miten tärkeää on kirkastaa kirkkojen ydinviestiä Kristuksesta tässä ajassa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kuvassa vasemmalta oikealle Suvi-Tuulia Vaara, Mayvor Wärn-Rancken, Sarah Tiainen ja Sami Jalonen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.