SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Koulujen uskonnonopetus luo hyvän perustan monikulttuuriselle yhteiskunnalle

Globalisaatio asettaa koulujen uskonnonopetuksen entistä tärkeämpään asemaan, painottivat luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma, ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ja Suomen Islamilaisen Neuvoston varapuheenjohtaja, lääkäri Anas Hajjar Kirkon tiedotuskeskuksen ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston järjestämällä media-aamiaisella Helsingissä 20.10.2009.

 

Anas Hajjar sanoi, että ilman kuntien järjestämää uskonnonopetusta monet yhdyskuntiin rekisteröimättömät muslimilapset jäisivät vaille kunnollista uskonnonopetusta. Muslimeja on kaikkiaan Suomessa noin 40 000. Heistä vain noin 5000 kuuluu rekisteröityihin muslimiyhdyskuntiin.

 

"Koulujen uskonnonopetus mahdollistaa sen, että lapsi voi säilyttää uskontonsa, kulttuurinsa ja arvonsa. Kouluihin tarvitaan uskonnonopettajia, joilla on tietoa, pedagogisia taitoja ja uskoa", painotti Hajjar.

 

Kouluasiainsihteeri Markku Holma luterilaisen kirkon Kirkkohallituksesta täydensi, että opettajan pätevyys ratkaisee uskonnonopetuksen tason. Opettajan ei tarvitse kuulua opettamansa uskonnon uskontokuntaan, mutta uskonnon tunteminen lähemmin vahvistaa opettajan ammatillista uskottavuutta ja sitoutumista.

 

"Tuskin kovin moni jaksaa opettaa edes rahasta sellaista, mihin ei usko", Holma muotoili.

 

Uskonnonopetuksesta apua maahanmuuttajien kotouttamiseen

 

Koulun tehtävänä on auttaa oppilasta ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskontojen vaikutuksia paikallisissa, kansallisissa ja globaaleissa yhteisöissä. Arkkipiispa Leo korosti uskonnonopetuksen merkitystä suvaitsevaisuuskasvatuksessa sekä maahanmuuttajien kotouttamisessa.

 

"Karjalaisena ymmärrän hyvin, miten tärkeää on omien juuriensa säilyttäminen vieraalla kulttuurimaaperällä. Kun tuntee omat juurensa, on helpompi ymmärtää toisiakin."

Myös Islamilaisen neuvoston varapuheenjohtaja Hajjarin mukaan esimerkiksi islamin opetussuunnitelmien pitää tukea muslimilasten sopeutumista suomalaiseen elämään.

 

Uskontojen tunteminen on välttämätöntä maailmanpolitiikassa

 

Uskonnonopetuksen asiantuntijat alleviivasivat, että uskontojen rooli vahvistuu koko ajan maailmanpolitiikassa sekä konfliktien hallinnassa ja ratkaisussa. Kouluihin toivotaan enemmän uskontodialogia, joka ei sulkisi pois mitään uskonto- tai kulttuuriperinnettä.

 

Arkkipiispa Jukka Paarman mukaan uskontojen vastakkainasettelun aika on ohi.

"Eri uskontojen tuleminen mukaan keskusteluun ja yhteiskuntaamme on yksi keskeisimpiä argumentteja, miksi uskonnonopetusta tarvitaan. On vaikea kuvitella uskonnollisesti lukutaidotonta liikemiestä tai poliitikkoa, joka voisi pärjätä monikulttuurisessa maailmassamme."

 

Uskonnonopetuksesta keskustellaan myös Kymmenen väitettä kirkosta -blogissa. Kirkon tiedotuskeskuksen julkaisema blogi osoitteessa 

 

Lisätietoja:

Näkökulmia uskonnonopetukseen

 

Tiedottaja Sanna Kivikoski p. (09) 180 2422 ja 050 347 1168,
Kirkon tiedotuskeskus, PL 185, 00161 Helsinki,

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.