SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristet fredspris till biståndsarbetaren Mahdi Abdile

Mahdi Abdile
Finlands Kristliga Fredsrörelse har gett sitt fredspris för år 2009 till biståndsarbetaren Mahdi Abdile vid Kyrkans Utlandshjälp. Abdile har lett ett fredsprojekt med religiösa ledare på Afrikas horn och verkat inom somaliernas nätverk i Finland och Somaliliitto.

 

Mahdi Abdile föddes i Mogadishu 1970 och kom till Finland som asylsökande 1990. Han har studerat statsvetenskap och fredsforskning i Helsingfors och London.

 

Enligt Abdile bör de västerländska metoderna att lösa konflikter omprövas. I synnerhet i Afrika behövs lokala lösningsmodeller som bygger på samfundsgemenskapen. Då spelar de religiösa och traditionella lokala ledarna och kvinnorna en viktig roll.

 

Abdile har själv upplevt vad det innebär att leva som flykting och som muslim i en kristen omgivning. Han vill som medborgaraktivist främja fredliga relationer mellan majoritetsbefolkningen och de somalier som flyttat till Finland.

 

Som forskare och medarbetare inom Kyrkans Utlandshjälp har Mahdi Abdile verkat som medlare mellan de stridande parterna i Somalia. Abdile är som bäst i Somalia för att förbereda nästa möte för religiösa ledare och inflytelserika kvinnor.

 

Finlands Kristliga Fredsrörelse har delat ut sitt fredspris sedan år 1982. Bland dem som fått priset finns understatssekreterare Martti Ahtisaari år 1991. Det var nu första gången priset gavs till en företrädare för en annan religion. (Finlands Kristliga Fredsrörelse 30.12.2008)

 

Mera information: Finlands Kristliga Fredsrörelse, ordförande Risto Pontela, tel 040 557 3592, Kyrkans Utlandshjälp, fil.mag. Mahdi Abdile +25224137170, , direktor Antti Pentikäinen, tel 040 531 3514, ,

 

Finlands Kristliga Fredsrörelses fredspris har tidigare tilldelats:  1982 Erastus och Magdalena Shamena, 1983 Emmausrörelsen, 1984 Seurakuntasanomat, 1985 Valamo kloster, 1986 Aino-Kaarina Mäkisalo, 1987 utdelades priset inte, 1988 Furahakören, 1989 Demokratiska jurister, 1990 Martti Miettinen och Rauno Pietarinen, 1991 Martti Ahtisaari, 1992 Veli-Matti Hynninen, 1993 Ulandsbutiksrörelsen, 1994 Folke Sundman, 1995 Kyrkans Utlandshjälps arbete i Baltikum, 1996 Life and Peace-insitutets arbete i Somalia, 1997 Betaniaförsamlingen i Jakobstad, 1998 Familia Club, 1999 Mikko Kuustonen, 2000 tidskriften MoniTori, 2001 Munib A. Younan, 2002 Viittakivi folkhögskola, 2003 Jaakko Hämeen-Anttila, 2004 Harri Holkeri, 2005 Helena Kekkonen, 2006 Jorma K. Miettinen, 2007 Lyömätön linja i Esbo, 2008 Ekumeniska Rådet i Finland

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.