SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristillinen mediateko -tunnustus Ristin Voitolle

Ristin Voitto -lehti palkittiin Vuoden kristillinen mediateko -tunnustuksella 26.1. Palkinnon antoi Kristillinen medialiitto ja vuoden valitsija oli Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen.

 

Pääsihteeri Huttunen perustelee valintaansa näin:

- Kuluneen vuoden aikana Ristin Voitto-lehti on nostanut ekumenian kysymykset näkyvästi helluntailaiseen keskusteluun.

 

- Lehti on tiedottanut ekumeniasta tasokkaasti ja saanut aikaan lukijakunnassaan ja muuallakin vilkasta keskustelua. Se on osoittanut, että asiallisella uutisoinnilla voidaan vaikuttaa muun muassa tietämättömyyteen perustuvien ennakkoluulojen karsimiseen.

 

- Ristin Voitto edustaa kristillisen lehdistön eturiviä.

 

 - Se on teologisesti, hengellisesti ja journalistisesti korkeatasoinen. Nostaessaan rohkeasti esille eri näkökulmia se on pyrkinyt niissä tasapuolisuuteen. Yhtenä esimerkkinä tästä on viimeaikainen uutisointi Lähi-Idän tilanteesta.

 

Kristillisen medialiiton vuonna 2005 perustama Vuoden kristillinen mediateko -tunnustus on luonteeltaan ekumeeninen, ja se luovutetaan vuosittain tammikuun 25. päivänä, joka on vanhassa kristillisessä perinteessä apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä. Päivä on myös kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon päätöspäivä. Kyseinen viikko on saanut alkunsa viime vuosisadalla ja on yksi syvimpiä ja laajimmalle levinneitä hengellisiä liikkeitä.

 

Palkinnon aikaisemmat saajat:

Vuoden 2005 Kristillinen mediateko: Kehityspäällikkö Ilkka Kastepohja

Vuoden 2006 Kristillinen mediateko: Elokuvaohjaaja Klaus Härö

Vuoden 2007 Kristillinen mediateko: MetallimessuSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.