SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ristin Voitto -lehti

Vuodesta 1912 ilmestynyt -lehti on Suomen helluntaiherätyksen arvopohjalta nouseva kristillinen viikkolehti. Lehteä julkaistiin aluksi käännöksenä norjalaisesta Korsets Seier -lehdestä ja sen toimittamisesta vastasivat alkuvaiheessa yksityishenkilöt. 1920-luvulla Ristin Voitto vakiintui Suomen helluntaiherätyksen lehdeksi, ja sillä on ollut keskeinen rooli maamme helluntailiikkeen kehityksessä. 

 

Vuonna 2005 tehdyn lehtiuudistuksen yhteydessä lehdelle määriteltiin uudet linjaukset. Niiden mukaan

 

  • RV on uutis- ja tiedotusmedia, joka välittää monipuolista yleiskuvaa oman taustayhteisönsä, helluntailiikkeen, toiminnasta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.
  • RV arvostaa kristittyjen yhteyttä ja seuraa koko kristillisen kentän toimintaa ekumeenisessa hengessä.
  • RV sisältää hengellistä opetusta ja teologisia artikkeleja.
  • RV pohtii yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä ja uskonnon roolia yhteiskunnassa.
  • RV pyrkii edistämään hyvää keskustelukulttuuria.
  • RV on tyyliltään innostava, tarkkaileva, kantaa ottava, rehellinen, tasapuolinen, kriittinen ja hengellistä yhteyttä rakentava.

Ristin Voitto on tärkeä uutiskanava toiminnassa. Lisäksi viime vuosien aikana RV-lehdessä on julkaistu useita kristittyjen yhteyttä ja ekumeniaa käsitteleviä uutisia ja teologisia artikkeleja.

 

Lehti oli rakentamassa aktiivisesti valtakunnallista joka järjestettiin Turussa lokakuussa 2008. Tapahtumassa julkaistiin Ristin Voiton ja lehden toimitusten yhteistyönä tekemä -lehti, joka käsitteli rukousta monipuolisesti yli seurakunta- ja kirkkokuntarajojen.

 

Erityisesti viime vuoden aikana RV-lehden linjassa on näkynyt rohkea avoimuus. Myös helluntailiikkeelle itselleen kipeitä kysymyksiä, kuten lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, on nostettu lehdessä avoimesti esille. Lehti on ollut kriittinen, mutta samalla rakentava keskustelun herättäjä omassa taustayhteisössään. Siten se on mediana kiinnostanut myös muita suomalaisia kristillisiä yhteisöjä.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.