SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristillinen todistus moniuskontoisessa maailmassa - uusi asiakirja

 

Tuloksena runsaat viisi vuotta kestäneestä historiallisesta yhteistyöstä, on 28.6.2011 Genevessä julkaistu asiakirja Christian Witness in a Multi-Religious World. Se esittelee suosituksia yhteisiksi menettelytavoiksi eri puolilla maailmaa tehtävässä kristillisessä todistus- ja lähetystyössä. Asiakirja on käännetty useille kielille. Suomennoksen on tehnyt dosentti Timo Vasko.

 

Yhteistyöhän osallistuivat Paavillinen uskontojen välisen dialogin neuvosto, (the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, PCID), Kirkkojen maailmanneuvosto (WCC) ja Maailman Evankelinen Allianssi (WEA). Yli 90 prosenttia maailman kristityistä on näin hyväksynyt yhteisen kristillisen todistuksen. antaa käytännön menettelytapasuosituksia eri puolilla maailmaa tehtävää kristillistä elämää ja todistusta varten.

 

.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.