SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristillinen todistus moniuskontoisessa maailmassa - uusi asiakirja

 

Tuloksena runsaat viisi vuotta kestäneestä historiallisesta yhteistyöstä, on 28.6.2011 Genevessä julkaistu asiakirja Christian Witness in a Multi-Religious World. Se esittelee suosituksia yhteisiksi menettelytavoiksi eri puolilla maailmaa tehtävässä kristillisessä todistus- ja lähetystyössä. Asiakirja on käännetty useille kielille. Suomennoksen on tehnyt dosentti Timo Vasko.

 

Yhteistyöhän osallistuivat Paavillinen uskontojen välisen dialogin neuvosto, (the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, PCID), Kirkkojen maailmanneuvosto (WCC) ja Maailman Evankelinen Allianssi (WEA). Yli 90 prosenttia maailman kristityistä on näin hyväksynyt yhteisen kristillisen todistuksen. antaa käytännön menettelytapasuosituksia eri puolilla maailmaa tehtävää kristillistä elämää ja todistusta varten.

 

.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors