SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristillisen kirjan viikko nostaa esille lapsen oikeuden pyhään

                                                                              

Kristillisen kirjan viikkoa vietetään tänäkin vuonna hiljaista viikkoa/suurta viikkoa edeltävällä viikolla, 22.–28. maaliskuuta. Viikon suojelijaksi on lupautunut Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, isä Heikki Huttunen.

 

Kampanjan järjestää perinteiseen tapaan . Tänä vuonna viikko nostaa esille lapsen oikeuden pyhään – ja samalla lapsen oikeuden kristilliseen kirjallisuuteen. Näin se liittyy Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosien 2010–2012 erityisteemaan, joka on pyhä. Pyhä-painopisteen tavoitteena on kirkastaa kirkon sanomaa, vahvistaa vastuullista elämäntapaa sekä rohkaista pyhän kokemiseen ja elämiseen.

 

”Kristillisen kirjan lukeminen yhdessä pienen lapsen kanssa luo turvallisuuden tunteen, joka kantaa elämässä eteenpäin. Samalla se mahdollistaa lapsen ja aikuisen yhteisen pyhän kokemisen”, toteaa Kristillisten kustantajien puheenjohtaja Merja Pitkänen (Päivä Osakeyhtiö).

 

Kristillisen kirjan viikon tavoitteena on muistuttaa siitä, mitä kristillisen kirjan lukeminen voi tarjota niin lapsille kuin aikuisille. Monet suomalaiset etsivät itselleen hengellistä lukemista nimenomaan pääsiäistä edeltävänä aikana.

 

Kristilliset kustantajat ry lähestyy viikon merkeissä niin kirjakauppoja ja kirjastoja kuin eri kirkkojen seurakuntia. Kirjakaupoille ja kirjastoille tarjotaan muun muassa kirjailijavieraita ja oheismateriaalia. Seurakuntia kannustetaan järjestämään kristilliseen kirjaan liittyviä tilaisuuksia, vaikkapa yhdessä paikallisen kirjaston tai kirjakaupan kanssa. Lisäksi niille toimitetaan kristilliseen kirjallisuuteen liittyviä saarnavinkkejä.

 

Kristilliset kustantajat ry:n tavoitteena on edistää kristillistä julkaisutoimintaa ja kristillisten kustanteiden levittämistä. Yhdistyksessä on 17 jäsenkustantamoa, jotka edustavat useita eri kirkkoja ja kristillisiä tahoja.

 

Kristilliset kustantajat ry järjestää Kristillisen kirjan viikon lisäksi vuosittain myös Vuoden kristillinen kirja -kilpailun, jonka voittaja julkistetaan lokakuussa Helsingin kirjamessujen yhteydessä.

 

Merja Pitkänen, hallituksen puheenjohtaja, 0400 480 909,
Tiina Gröhn, sihteeri, 040 523 2023,     Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.