SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristilliset järjestöt toimivat UkrainassaUkrainan tilanne on herättänyt suomalaisten halun auttaa ja monet yksityishenkilöt ja seurakunnatkin ovat alkaneet kerätä erilaista tavaraa ukrainalaisten hyväksi ja kuljettaa niitä Ukrainan rajamaihin. Tämä on aiheuttanut turhaa ruuhkaa rajoilla ja ongelmia tavaroiden jakelussa eteenpäin. Nyt akuutissa tilanteessa on parasta lähettää apu rahallisesti alueella toimivien järjestöjen kautta. Kristillisistä toimijoista muun muassa Kirkon Ulkomaanapu, Filantropia, Caritas, Pelastusarmeija ja Fida vievät avun perille.

Kirkon Ulkomaanapu:


Filantropia:


Caritas:


Fida:


Pelastusarmeija:


Esimerkiksi Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) ja Suomen Lähetysseura ohjaavat apua perille Luterilaisen maailmanliiton kautta:


Adra Finland

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.