SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristillistä turvapaikkatyötä ja vaikuttamista Euroopassa

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio (CCME) kokoontui etäyhteyksin yleiskokoukseensa 15.6.2022. Siirtolaiskomission jäsenistö koostuu kirkoista, järjestöistä ja kristillisistä neuvostoista ja kokouksessa olivat koolla 28 jäsenten edustajaa. Suomesta kokoukseen osallistuivat ev.-lut. kirkosta Ulla Siirto, Anna Lewing ja SEN:sta Suvi-Tuulia Vaara. Euroopan baptistien kattojärjestö European Baptist Union oli myös edustettuna kokouksessa ja suunnitteilla on, että unioni liittyy CCME:n jäseneksi tulevaisuudessa.

 

Komission tilinpäätös ja talousarvio hyväksyttiin vuosittaisessa sääntömääräisessä kokouksessa. Kokouksessa esiteltiin myös CCME:n uusia työntekijöitä, jotka työskentelevät osa-aikaisesti eri vastuualueiden parissa määräaikaisesti seuraavan vuoden ajan.

 

Kokouksessa käsiteltiin myös CCME:n ja Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) suhdetta. Järjestöillä on yhteistyösopimus vuoteen 2024 asti ja sen jälkeen yhteistyö saa uusia muotoja, kun niiden mandaatit eriytyvät selkeästi toisistaan. CCME:n rahoitus EKK:lta vähenee myös merkittävästi ja nykyisen sopimuksen mukaan rahoitus loppuu kokonaan vuoteen 2025 mennessä. Tällä on merkittäviä seurauksia CCME:n resursseihin ja uusia rahoituslähteitä on löydettävä seuraavan kahden vuoden sisällä. Nykyisillä jäsenmaksuilla voidaan kattaa toiminnanjohtajan ja taloudenhoitajan palkkakulut, muttei muuta henkilöstöä. Taloudellista yhteistyötä jäsenkirkkojen ja yliopistojen kanssa selvitetään.

 

Suunnitteilla on konferenssi turvapaikka-teemasta 17.-21.10.2022 Varsovassa, Puolassa. Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission seuraavaa yleiskokousta suunnitellaan järjestettäväksi syksyllä 2023.
Komission työskentelyä ja julkilausumia voi seurata .

 

Sääntömääräisen kokouksen jälkeen kuultiin ajankohtaisia tilannekatsauksia Itä-Euroopasta kristillisiltä avustusjärjestöiltä. Romaniasta, johon sodan aikana on  saapunut noin miljoona pakolaista Ukrainasta, jatketaan hätäavun jakamista. Maassa on tällä hetkellä edelleen 90 000-100 000 pakolaista, joiden integraatiota tuetaan, sillä näyttää siltä että osa heistä tulee viettämään maassa pitemmän aikaa. Samankaltaista työtä tehdään myös Unkarissa, johon myös on saapunut yli miljoona pakolaista.

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.