SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristityt naiset etsivät rauhaa - kristityt naiset luovana voimana Euroopassa 

Kechrovounin Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen luostarin nunnat näyttivät yleiskokouksen ohjelmaan liittyvänä demonstraationa kuinka suitsuketta valmistetaan, sekä nyt kuvassa näkyvänä sitä, kuinka valmistetaan paikallista hedelmälikööriä. Kuvat: Outi Piiroinen-Backman.

 

Kristittyjä naisia 27 maasta kokoontui Kreikassa Tinoksen saarella Euroopan Kristittyjen 9. yleiskokoukseen 4.-10.8.2014. Tinoksen kaupunki on yksi Kreikan ortodoksisen kirkon merkityksellisimmistä pyhiinvaelluspaikoista sen katedraalissa olevan ihmeitä tekevän Neitsyt Marian Ilmestyksen ikonin takia. Kokouksen pitopaikka antoi erityistä innoitusta teeman Vaimosta syntynyt. Kristityt naiset luovana voimana Euroopassa käsittelylle.

 

Kreikan kansallisen Foorumin sisarten ja Tinoksen saaren monien kylien asukkaiden erinomainen yhteistyö ja vieraanvaraisuus tekivät tästä yleiskokouksesta hyvin erityisen.

 

Suomesta kokoukseen osallistuivat Suomen Ekumeenisen Neuvoston Naisjaoston kansainvälisten asiain asiantuntijajäsen Outi Piiroinen-Backman (ort.) ja Nuorisojaoston puheenjohtaja Marjut Mulari (ev.lut.). Naisjaosto toimii Suomen kansallisena Foorumina ja on Euroopan Foorumin virallinen jäsenorganisaatio. Mukana oli myös kaksi suomalaista stuerttia: Liisa Mendelin ja Ylva Vikström.

 

Kokouksessa annettiin seuraava julkilausuma

 

Foorumin muodostavat kaikista Euroopan kristillisten perinteiden piiristä tulevat eri-ikäiset naiset. Kokoontuessamme yhteen kristittyinä naisina toivomme voivamme elää todeksi Eurooppalaiseen henkeen kuuluvien sovinnon ja ymmärryksen arvojen mukaisesti. Jakamalla toistemme erilaiset kokemukset heijastamme sitä totuutta, että jokainen nainen ja mies on syntynyt tasa-arvoiseksi. Uskomme, että meidät kaikki luotiin Luojamme kuvaksi. Tästä syystä tuomme uskovina naisina esiin omat näkemyksemme, yhtenäisen äänemme sekä uskomme rukouksen voimaan seuraavien haasteiden edessä.

 

Olemme tietoisia siitä, että ensimmäinen maailmansota alkoi 100 vuotta ja toinen maailmansota 75 vuotta sitten. Näissä sodissa naisilla oli monenlaisia rooleja niin kansallisten arvojen puolustamisessa kuin rauhan puolesta tehdyssä työssä. Nämä tuhoisat sodat muuttivat syvästi naisten elämää ja naisten osaa yhteiskunnassa.

 

Elämme monien konfliktien ja kriisien maailmassa, Ukraina, Syyria, Irak ja Palestiina/Israel niistä mainitaksemme. Siviiliväestö, erityisesti naiset ja lapset, elävät suurissa kärsimyksissä. Konfliktit vaikuttavat meidän kaikkien elämään ja on vaikea erottaa sitä, mikä on oikein. Tuomitsemme sen tosiasian, että monille kansakunnistamme aseteollisuus on merkittävä taloudellinen voima.

 

Naisten ja naisten järjestöjen tulee olla rauhan välittäjiä. Kannustamme naisia tulemaan yhteen rukoilemaan ja tekemään työtä rauhan hyväksi. Foorumin naiset jatkavat omaa työtään kirkkojensa piirissä innostamalla niitä toimimaan rauhan puolestapuhujina julkisissa ja yksityisissä yhteyksissä.

 

Ajankohtaiset konfliktit korostavat entisestään Euroopan alueella esiintyviä rasismiin, pakolaisuuteen ja maahanmuuttajiin liittyviä ongelmia. Koska uskomme kaikkien ihmisten olevan luotuja Jumalan kuvaksi, pakolaisten ja maahanmuuttajien epäinhimilliset kokemukset yhteisöissämme huolestuttavat meitä syvästi.

 

Työskentelemme kirkoissamme varmistaaksemme heidän ihmisarvoaan ja vahvistaaksemme heidän ääntään.

Läsnäolomme Kreikassa muistuttaa meitä vuoden 2008 taloudellisen kriisin rankoista seurauksista. Meillä vallitsee yhä taloudellinen järjestelmä, mikä saa aikaan köyhyyttä, epäedullisia haittoja sekä ympäristöongelmia.

 

Kristittyinä naisina vastaamme huutoon ja haluamme on luovana voimana etsimässä uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat kestävää elämää tuleville sukupolville. Tulevaisuuden toivomme perusta on vankka uskomme ja kokemuksemme siitä, että rukous toimii. Otamme rukouksemme innoitukseksi Hildegard Bingenin (1098-1179 a.D) rukouksen Pyhä Henki.

 

Sinä olet henkäys, anna meille elämä,

Olet palsami, paranna haavamme,

Olet tuli, lämmitä sydämemme,

Olet valo, ohjaa jalkojamme.

Ylistäköön sinua koko maailma Jeesuksen Kristuksen,

meidän Pelastajamme ja Jumalamme tähden.

Amen.

 

Julkilausuman suomennos: Outi Piiroinen-Backman

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.