SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristityt perheet Helsingissä  - ekumeeninen foorumi

Helsingin ekumeeninen toimikunta kutsui koolle seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä kristillisessä perhetyössä. Ekumeeninen foorumi järjestettiin Seurakuntien talolla Kalliossa keskiviikkona 7.2.2018.

 

Oppilaitospastori Henri Järvinen Helsingin evankelis-luterilaisesta seurakuntayhtymästä lausui tervetulosanat ja pastori Hannu Lätti ja toimikuntalaiset johdattivat yhteiseen lauluun ja alkurukoukseen.

 

Pääkaupunkiseudun muutosagentti Tiina Turkia esitteli hallituksen Lape-kärkihanketta, joka pääkaupunkiseudulla kulkee nimellä Lapsen paras – yhdessä enemmän. Esityksessä ja sitä seuranneessa keskustelussa nousivat esiin perhekeskukset, joihin lapsiperheiden palvelut jatkossa keskittyvät. Seurakunnan perhetyö voi paikallisesti olla osa perhekeskuksen toimintaa.

 

Helsingin ekumeenisen toimikunnan tavoitteena on aktiivisesti tiedottaa erityisesti maahanmuuttajavetoisia helsinkiläisseurakuntia uusista yhteistyömahdollisuuksista perhekeskusten kanssa.

 

Illan toisen asiantuntijapuheenvuoron käytti lapsityönsihteeri Päivi Vuorelma-Glad Helsingin seurakuntayhtymästä. Hän avasi niitä lähtökohtia, joista Helsingin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on tekemässä varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa varhaiskasvatustyössä lapsen oikeudet ja etu ovat keskiössä. Seurakuntien perhetyö on uuden edessä, on lähdettävä yhdessä perheiden kanssa kokeilemaan ja kehittämään.

 

Kolmas puhuja isä Marco Pasinato, katolisen Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkkoherra, käsitteli monikulttuurisuuden ja uskonnollisen monimuotoisuuden tuomia haasteita seurakunnassaan. Hän kertoi, että seurakunnassa on 80 eri kansalaisuutta ja kymmeniä eri kieliä äidinkielenään puhuvia jäseniä.

 

Kielihaasteiden lisäksi on haastavaa tuoda yhteen ihmisiä, jotka ilmaisevat uskoaan monin eri tavoin. Seurakunta on jäsenilleen myös silta suomalaiseen yhteiskuntaan ja auttaa tarvittaessa asioinnissa suomalaisten viranomaisten kanssa.


Iltaa jatkettiin ryhmätyöskentelyllä, jossa osallistujat saivat jakaa kokemuksiaan kolmesta kysymyksestä: Miten seurakunta voi vahvistaa perheiden voimavaroja yhteistyössä yhteiskunnan palvelujen kanssa? Millaisia lapsiin ja perheisiin liittyviä haasteita on seurakunnassamme? Millä tavoin lapset ja perheet tulisi ottaa huomioon seurakunnan toiminnassa?

 

Vilkkaan ajatustenvaihdon päätteeksi ekumeeninen toimikunnan puheenjohtaja isä Teemu Toivonen Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta päätti foorumin ehtooveisuun ja loppusiunaukseen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.